Vincent-Sabee-foto
Vincent-Sabee

Vincent Sabee

‘Creativiteit is intelligentie die plezier maakt’

Ik ben een ‘creatieve doener’. Positief-kritisch en schuw daarbij een stevige aanpak niet. Met mijn creatieve instelling en mijn sterke analyses zorg ik voor beweging. Veelal in de rol van projectmanager. Ik maak me onderwerpen en (bestuurlijke) context zeer snel eigen en weet daaruit in samenwerking met materiedeskundigen snel resultaat te boeken. Kerncompetenties: omgevingsbewust, communicatief en resultaatgericht.

Mijn inhoudelijke expertise concentreert zich rond ‘sourcingsvraagstukken’ in de (semi)publieke sector: inkoop en aanbesteden, in- en externe samenwerking en opdrachtgever-opdrachtnemer relaties.

Aansprekende voorbeelden van opdrachten:

  • Inrichten, uitvoeren en borgen van de projectkwaliteitssystemen van opdrachtgevende teams van een baten-lastendienst (‘PDCA’ gecombineerd met ‘IMWR’: inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren)
  • Onderzoek naar en advies over de grip van gemeenteraden op een GGD
  • Procesbegeleider vanuit gemeenten van aanbestedingen in de Wmo
  • Onderzoek ‘Publiek-private samenwerking en hybride financiering; organisatorische randvoorwaarden voor decentrale overheden’ (zie kennisbank BZK)
  • Begeleiden van directie en bestuur van een gemeenschappelijke regeling bij het opstellen van de strategie
  • Inrichting van het bedrijfsprocessenmodel en de voornaamste werkprocessen van een ZBO vanuit klantperspectief
  • Advisering van een grote zorgorganisatie (care) over de inrichting van een klantcontactcentrum
  • ‘Herimplementatie’ van een inkoop- en facturatiesysteem van een grote baten-lastendienst

Carrière
Vincent is sinds begin 2019 aan PRCS verbonden. Daarvoor was hij onder meer adviseur bij Palladio Groep op het gebied van kwaliteitsmanagement en inkoopvraagstukken in de infrastructurele sector, zelfstandig adviseur voor intergemeentelijke samenwerking, Principal Consultant bij Ordina Consulting Public en projectmanager bij de Algemene Rekenkamer. Vincent studeerde Juridische-Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Leiden; hij volgde daarna diverse opleidingen en cursussen op de terreinen van (project)management en inkoop en aanbesteden. Bestuurlijk was hij onder andere actief voor D66 in Den Haag en als ‘expertlid’ van het programma Cultuur-Ondernemen.

Contact
Tel.: +31 (0)6 20 49 47 71
Email: vincent.sabee@prcs.nl
Linkedin: Vincent Sabee