Grenzen-van-organisaties-vervagen
blog

Grenzen van organisaties vervagen

We geloven dat organisatiegrenzen gaan vervagen. En dat verkokering binnen organisaties afneemt of zelfs geheel verdwijnt. We zien dat arbeid flexibiliseert en dat er steeds minder behoefte is aan vastigheid. Dit draagt bij aan de vervaging van organisatiegrenzen. Er komt een periode aan waarin individualisme plaats gaat maken voor gezamenlijkheid en ‘delen’. Eigendom wordt minder belangrijk, leenmodellen worden krachtiger. De invloed van consumenten neemt toe. De keten van vraag en aanbod wordt meer in zijn geheel bekeken en verbeterd. Dat zien we ook door steeds meer initiatieven waarin consumenten deels samen met producenten produceren, ook wel prosumeren genoemd.

Grenzen-van-organisaties-vervagen-artikel

De machtsverhouding tussen producent en consument blijft verschuiven. Consumenten organiseren zichzelf steeds vaker lokaal als hetgeen gevraagd wordt niet goed (genoeg) wordt aangeboden. “Dan regelen we het toch zelf?!” Zo worden corporaties gesticht om zelfvoorzienend in elektra te kunnen zijn en komen lokale deelinitiatieven steeds meer op. Voorbeelden zijn de Tijdbank (tijd-voor-tijd diensten), Peerby (spullen lenen van mensen in de buurt) en SnappCar (je eigen auto verhuren en huren).

Jeremy Rifkins: “We krijgen een nieuw economisch systeem, ons overleven staat op het spel. De derde Industriële Revolutie, die het nieuwe systeem voortbrengt, gaat uit van digitalisering op drie hoofdvlakken: een digitaal communicatiesysteem, digitale energievoorziening en digitale mobiliteits- en transportstructuur. Door het Internet of Things zijn deze systemen allemaal sterk verweven. Hierdoor ontstaat een enorme efficiëntieslag en kunnen we de marginale kosten fors reduceren. Dit leidt tot meer welvaart, meer bestedingsruimte, nieuwe diensten en nieuwe vormen van werkgelegenheid. Daarnaast biedt de derde Industriële Revolutie ons handvatten voor een meer duurzame omgang met onze grondstoffen, energiebronnen en het leefklimaat op deze aarde.” (Rifkin, J. De derde industriële revolutie)

Meer lokale verankering is nodig om vraaggericht en vraagspecifiek maatwerk te organiseren. Overal leven er andere wensen en behoeften. Vanwege deze diversiteit worden elke keer verschillende kwaliteiten gevraagd. Daarvoor zijn flexibiliteit en adaptief organiseren een vereiste. Om zo in te kunnen spelen op veranderende behoeften en disrupties in de markt.