Slijpsteen voor vitale en impactvolle teams

Een organisatie is zo goed als de optelsom van de mensen in de organisatie. Als teams elkaar versterken gebeurt er iets bijzonders. We kunnen niet meer denken in hokjes, in ommuurde organisaties en vanuit eigen perspectief. Verdergaande samenwerking, binnen én buiten de organisatie, heruitvinden van rol en manier van werken, nieuwe (soms zelfs meervoudige) organisatievormen en gelegenheidsteams. Dit brengt toenemende complexiteit, en vraagt om totaal andere samenwerking. Binnen teams en tussen teams.

Ontwikkelen, verbeteren, veranderen of transformeren. Hoe we het ook noemen, in de kern gaat het om gedragsverandering. Om een proces van interactie en betekenisgeving, waarin mensen samen komen tot nieuw denken en doen. Bewust en onbewust. In fasen.

Een proces dat wij zien als een unieke combinatie van een rationele, meer beheersmatige ‘bovenstroom’, en een psychologische, meer emotionele ‘onderstroom’.

Wij kennen beiden. Diepgaand.
We brengen beweging en energie tussen mensen om samen het nieuwe steeds meer durven te omarmen en het oude langzaam maar zeker los te laten. En bouwen aan de veiligheid om samen spanningen productief te maken. En het experiment aan te gaan.

Wij werken met u samen. Nemen niet over. Dagen teams uit om echt eigenaarschap en samensturing op te pakken. En daarmee hun samenredzaamheid te ontwikkelen. Begeleiden een proces van co-creatie. Op maat. Samen vinden we uit wat u het beste past. Met als leidraad de principes van uw gewenste doeltoestand. Van A naar B, via de weg en de regels van B.

PRCS vergroot aanpassingsvermogen en verbindt en versterkt teams en leiders. Mensgericht transformeren noemen we dat. Een organisatie is zo goed als de optelsom van de mensen in de organisatie. Als teams elkaar versterken en collega’s weten te inspireren gebeurt er iets bijzonders.

Wat we doen

  • Teamsamenwerking
  • Gelegenheidsteaming
  • Vergroten strategische wendbaarheid
  • Waarden, identiteit en cultuuranalyse (Energy8, MBTI e.d.)
  • Teammeter
  • Management developmentprogramma’s
  • Coaching, analyse, begeleiding en training
  • FAUC assessments

onze andere diensten

Maaike klein

Maaike Bakker

Michiel klein

Michiel Kochen

Arjan klein

Arjan Lautenbach

Leiderschap van morgen

Spiegel voor energieke en inspirerende leiders

Organisaties van morgen

Bouwers van wendbare en gezonde organisaties

relevante cases

Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case Politiedienstencentrum-Samenwerken Politiedienstencentrum Hoe vind je elkaar in een nieuwe omgeving die vol in verandering staat? Hoe krijg je meer grip? En waar ligt je eigen verantwoordelijkheid? Inspiratie geeft beweging. En beweging leidt tot verbetering. bekijk case NKI-teamsamenwerking-slider Nederlands Kanker Instituut Met het team op zoek naar samen sterker. Gedeelde doelen, initiatief, flexibiliteit, wederzijds respect, open communicatie en gezamenlijke verantwoordelijkheden. Wat vragen en willen de klanten? bekijk case