Slijpsteen voor vitale en impactvolle teams

Een organisatie is zo goed als de optelsom van de mensen in de organisatie. Als teams elkaar versterken gebeurt er iets bijzonders. We kunnen niet meer denken in hokjes, in ommuurde organisaties en vanuit eigen perspectief. Verdergaande samenwerking, binnen én buiten de organisatie, heruitvinden van rol en manier van werken, nieuwe (soms zelfs meervoudige) organisatievormen en gelegenheidsteams. Dit brengt toenemende complexiteit, en vraagt om totaal andere samenwerking. Binnen teams en tussen teams.

Ontwikkelen, verbeteren, veranderen of transformeren. Hoe we het ook noemen, in de kern gaat het om gedragsverandering. Om een proces van interactie en betekenisgeving, waarin mensen samen komen tot nieuw denken en doen. Bewust en onbewust. In fasen.

Een proces dat wij zien als een unieke combinatie van een rationele, meer beheersmatige ‘bovenstroom’, en een psychologische, meer emotionele ‘onderstroom’.

Wij kennen beiden. Diepgaand.
We brengen beweging en energie tussen mensen om samen het nieuwe steeds meer durven te omarmen en het oude langzaam maar zeker los te laten. En bouwen aan de veiligheid om samen spanningen productief te maken. En het experiment aan te gaan.

Wij werken met jou samen. Nemen niet over. Dagen teams uit om echt eigenaarschap en samensturing op te pakken. En daarmee hun samenredzaamheid te ontwikkelen. Begeleiden een proces van co-creatie. Op maat. Samen vinden we uit wat jou het beste past. Met als leidraad de principes van jouw gewenste doeltoestand. Van A naar B, via de weg en de regels van B.

PRCS vergroot aanpassingsvermogen en verbindt en versterkt teams en leiders. Mensgericht transformeren noemen we dat. Een organisatie is zo goed als de optelsom van de mensen in de organisatie. Als teams elkaar versterken en collega’s weten te inspireren gebeurt er iets bijzonders.

Wat we doen

  • Teamsamenwerking
  • Gelegenheidsteaming
  • Vergroten strategische wendbaarheid
  • Waarden, identiteit en cultuuranalyse (Energy8, MBTI e.d.)
  • Teammeter
  • Management developmentprogramma’s
  • Coaching, analyse, begeleiding en training
  • FAUC assessments

onze andere diensten

Maaike klein

Maaike Bakker

Michiel klein

Michiel Kochen

Ronald Berkhuizen_staand_website

Ronald Berkhuizen

Lydia van Oudenaren_staand

Lydia van Oudenaren

Leiderschap van morgen

Spiegel voor energieke en inspirerende leiders

Organisaties van morgen

Bouwers van wendbare en gezonde organisaties

relevante cases