Improvisatietheater of kortweg Impro is een theatervorm die ook zijn weg heeft gevonden naar organisaties. Het blijkt dat de principes die gelden voor impro één op één vertaald kunnen worden naar samenwerken, teams en veranderende organisaties. PRCS heeft recent voor een grote GGD voor alle 170 medewerkers workshops Impro verzorgd, om iedereen beter voorbereid te laten zijn op de veranderingen die in de organisatie gaan plaatsvinden. Zeker nu voor iedereen de gevolgen merkbaar gaan worden van de afbouw van de Corona-organisatie naar een meer agile GGD, die voorbereid is op plotselinge uitdagingen. Daarnaast gaat deze GGD binnenkort verhuizen en worden de werkplekken anders ingericht. Er komt wat af op de medewerkers!

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) werkt iedere dag aan een gezonde en veilige omgeving van alle inwoners in een bepaalde regio. Centraal staat het voorkomen van gezondheidsrisico’s en ziekten, via een gemeenschappelijke aanpak. Bijvoorbeeld door het voorkomen en bestrijden van infectieziekten, het bieden van jeugdgezondheid en het geven van milieu-advies.

Met alle veranderingen en uitdagingen die de GGD en haar medewerkers te wachten staan, willen ze zich hier goed op voorbereiden. Alle 170 medewerkers volgden onder begeleiding van PRCS workshops gebaseerd op de krachtige principes van improvisatietheater. Deze principes kunnen goed op zakelijk gebied toegepast worden. Soepel samenwerken, veranderingen niet vrezen maar juist verwelkomen, en ontdekken dat je door ‘fouten’ maken heel veel kan ontdekken. Allemaal zaken die bij improvisatie spelenderwijs toegepast worden. En ook heel effectief in de werksfeer ingezet kunnen worden!

De workshops bestonden naast het uitleggen van de principes uit het ervaren en doorleven hiervan. Wat gebeurt er met de sfeer en de resultaten wanneer er geja-maard wordt? En welk verschil ervaar je, wanneer de ander alleen maar voortborduurt op jouw ideeën door Ja-én. Ook het “Met plezier op je plaat” is een krachtig principe dat niet alleen op lerende organisatie kan worden toegepast, maar ook op samenwerking in teams. De hoeveelheid zuurstof in de ruimte neemt toe wanneer er ervaren mag worden en geëxperimenteerd. Zo ook de ruimte in het eigen hoofd, wanneer je je eigen strenge stem af en toe vervangt door een “met plezier op je plaat” stem. Dat geeft naast rust ook creativiteit en werkplezier. Eén van de meest krachtige principes uit de Impro is de 6e “Maak de ander de ster van de show”. Wanneer iedereen dat doet, breng je het team naar ongekende hoogte.

Tijdens de workshops zijn de deelnemers op een luchtige manier hiermee aan het oefenen en het effect is iedere keer een positieve creatieve vibe. Waar de creativiteit voor nieuwe oplossingen én de samenwerking gestimuleerd worden.

De werknemers van de GGD hebben aangegeven dat de principes op het werk regelmatig langskomen en men elkaar ook onderling hierop uitdaagt. Het heeft hen een andere manier van kijken gegeven naar hun uitdagingen, en voelen zich beter voor bereid op de veranderingen die er aankomen.

Michiel klein

Michiel Kochen

terug naar het overzicht

nog zo’n case