Teamontwikkeling HHV Biotech 2021

Hoe bouw je aan een team bij een startup? Wat kom je tegen en hoe kan je de (zoektocht naar) samenwerking productief maken, zodat je als team elkaar beter en sneller kan vinden? Dat was waarmee PRCS HHV Biotech begeleidde.

HHV Biotech is een startup die in eigen woorden het volgende nastreeft: “We combat biofilm-related disorders, including chronic and acute infections, and tackle antimicrobial resistance at its root cause. We do this by using proprietary compounds with proven anti-biofilm properties.”

Startups zijn bij aanvang in de Forming fase (Tuckman): de periode waarin de leden van het team “welkom” worden geheten en de onderlinge relaties gevormd worden. Wij hebben een mooie rol mogen spelen in het versnellen van deze fase bij HHV-Biotech. Het samen doorlopen van een deel van de Forming fase is één van de mooiste onderdelen van teamontwikkeling. Samen onderzoeken waar de gemeenschappelijkheden liggen, waar de sterktes en valkuilen zich voordoen en wat de energiegevers en -nemers zijn in het werk. Gezamenlijk verkennen wat ieder uniek maakt in dit team en waarom diversiteit zo belangrijk is. Juist niet alle neuzen dezelfde kant op, laat het maar knetteren. De Forming fase stoomt het team klaar voor dat knetteren. Het legt de basis, namelijk het vertrouwen.

Duidelijkheid en helderheid over de manier van werken én de manier van “knetteren” (of het conflict eren) versoepelt de Storming fase. We kijken naar wat regels zijn om met elkaar om te gaan, hoe met elkaar te communiceren. Ook wanneer de druk hoog wordt. In veel teams is dit onbekend en worden conflicten vaak vermeden. Dan wordt met veel trots verteld: “Nee hoor, wij hebben hier nooit conflicten!”

Met HHV-Biotech hebben we dan ook onderzocht wat de belangrijkste afspraken voor hen zijn rond samenwerken. In tijden van mee- én tegenwind. Het uiteindelijke doel om een sterker team te creëren is door deze stappen zeker bereikt.

Michiel klein

Michiel Kochen

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case Inspirerend leiderschapsontwikkeling Politiedienstencentrum 2021 Politiedienstencentrum Hoe vind je elkaar in een nieuwe omgeving die vol in verandering staat? Hoe krijg je meer grip? En waar ligt je eigen verantwoordelijkheid? Inspiratie geeft beweging. En beweging leidt tot verbetering. bekijk case teamcoaching teamperformance begeleiding 2021 Nederlands Kanker Instituut Met het team op zoek naar samen sterker. Gedeelde doelen, initiatief, flexibiliteit, wederzijds respect, open communicatie en gezamenlijke verantwoordelijkheden. Wat vragen en willen de klanten? bekijk case