Strategische samenwerking versterken 2021

Een waardevol strategisch platform binnen de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. Een uitdagende agenda en veel belanghebbenden. Doelen, wensen en ambities van papier naar praktijk brengen. Een vitale verbinding. Én een versterking van hun samenspel. Dat is de behoefte van Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid NHN (Noord-Holland Noord). PRCS begeleidt hierin.

In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord werken 18 gemeenten, UWV, het beroepsonderwijs, de werkgevers- en de werknemersorganisaties actief samen in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPAnhn). Samen zorgen zijn ervoor dat iedereen in de regio die kan werken, daadwerkelijk werkt. De afgelopen jaren hebben zij met elkaar een krachtig netwerk opgebouwd. Ondernemers, onderwijs en overheid vinden elkaar steeds meer en beter in de samenwerking.

Het Strategisch Overleg vormt de tafel waaraan alle uitvoerders en stakeholders voor de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord zitting hebben. Afspraken en besluiten worden in dit overleg gevolgd, genomen en doorvertaald naar uitvoering in de eigen organisatie, regio en achterban. PRCS begeleidt het Strategisch team middels een aantal bijeenkomsten om de samenwerking- en uitvoeringskracht verder te versterken. Het gaat in deze arbeidsmarktregio al zeer naar tevredenheid. RPAnhn realiseert zich dat ketensamenwerking net als topsport, onderhoud en training vergt op resultaat en onderlinge samenwerkingsrelaties.

PRCS  levert een bijdrage aan het versterken van het strategisch vermogen van het team en de organisatie. Inzicht in en versterken van het samenspel aan tafel en vanuit het Strategisch Overleg met andere belanghebbenden. Groeien naar een cultuur van scherpte én vertrouwen.

Hoe? PRCS begeleidt middels een aantal bijeenkomsten, in een interactieve en robuuste dialoog. In de eerste meeting zijn we ingestapt op het verkennen van de verschillende facetten van netwerksamenwerken. De leidende vragen? Wat is de identiteit van RPAnhn, wat verbindt ons en wat is voor verbetering vatbaar. Door opfrissen, inzichtverhogen en activeren in goede gesprekken.

De volgende meeting duiken we in de context van de achterbannen, taken, rollen en besluitvorming. We voeren het nog niet gevoerde gesprek, zoomen in op wat wenselijk is in ons Samenspel en bouwen aan de slagkracht van het team.

Maaike klein

Maaike Bakker

Michiel klein

Michiel Kochen

terug naar het overzicht

nog zo’n case