Hofmeier-strategie-naar-structuur-home

De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? Veel vragen, spannende tijden. Samen met PRCS kwamen we tot de antwoorden. En de benodigde organisatieaanpassingen.

Hofmeier is een zakelijke dienstverlener voor financiële en organisatievraagstukken. Voorheen lag haar focus met name op het invullen van tijdelijke posities in de financiële functie. Regiogericht georganiseerd met focus op sales, ontzorgen, snelle matching en productiviteit. Het strategietraject bracht inzicht dat ze meer toegevoegde waarde gingen leveren door focus op klantvraag, branche en kennis. PRCS heeft hierbij ondersteund om de organisatie zodanig in te richten dat ze aan deze transformatie invulling konden geven.

Met het management zijn we aan de slag gegaan. De uitdaging? Meer werken van buiten naar binnen. Klant en branche voorop. De oplossing? Van regio stuurlijnen naar branche gericht georganiseerd. Aansluiten bij ontwikkelingen en vraag van de klant. Met een duidelijk andere focus. Breder dan sales, met meer focus op kennisontwikkeling. Dit vroeg om herverdeling van taken. En nieuwe rollen. Overdragen van omzet (en daarmee invloed). Met flinke impact op cultuur. En competentie. Meerdere sessies om uit te vinden hoe we moeten samenwerken. En hoe we moeten bouwen aan de andere organisatie. En het in het DNA in te bedden. Accepteren en concretiseren.

Samen hebben we de nieuwe organisatie vormgegeven en opgezet. Aandacht voor structuur, proces, en ondersteuning. Aandacht voor competentieontwikkeling  Aanpassing van functiegebouwen en overlegvormen. Aanpassing van het besturingsmodel aangepast. Maar ook aandacht voor de zachte kant. Voor samenwerking. Voor de mens. Voor waarden en normen en het team. De impact die het heeft op ‘oude en nieuwe helden’.

Het resultaat? Een nieuwe gedragen en opgelijnde organisatie die staat te popelen om haar strategie waar te maken!

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

Marc-Schijff-480

Marc Schijff

Rutger_square

Rutger van der Zande

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case