Strategie implementatie begeleiding universiteit 2021

De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? PRCS hielp om samen met de organisatie te komen tot een gedragen strategisch plan. Met inspiratie, beweging en eigenaarschap op ontwikkelreis.

De OBP van de faculteit Geesteswetenschappen verzorgt met ruim 120 collega’s al de activiteiten noodzakelijk om de opleidingen van de faculteit te ondersteunen, opdat onderzoekers, docenten en studenten goed kunnen presteren. Van HR-ondersteuning tot onderwijs- en studentzaken. Van communicatie en marketing tot ICT en mediaondersteuning. Om de faculteit nog beter te ondersteunen en tevens binnen de gestelde (strakkere) formatiekaders te blijven, is het van belang dat medewerkers proactief en betrokken zijn, efficiënt samenwerken, werk van hoge kwaliteit leveren en denken en werken vanuit het beoogde eindresultaat. De opgestelde plannen hadden echter niet het benodigde draagvlak om het succesvol uit te rollen.

PRCS heeft samen met het MT en de organisatie de strategie opnieuw participatief opgebouwd. Inclusief veranderstrategie en veranderverhaal. In meerdere sessies hebben we het waarom, wat en hoe met de organisatie bepaald. En invulling gegeven aan de weg ernaartoe. Door duidelijke kaders te geven, maar ook te luisteren naar feedback. Op basis hiervan zijn meerdere ontwikkelthema’s benoemd. En zijn we met de organisatie op ‘reis’ gegaan ‘langs deze thema’s’. Per ontwikkelthema zijn expeditieleiders opgestaan. Die de expeditie om het thema verder te concretiseren (wat veranderen, hoe veranderen, wanneer en met wie) hebben begeleid. De hele ontwikkeling voelde hierdoor echt als een avontuur. En daar waar iemands passie lag, was de mogelijkheid om bij te dragen. Op die uitnodiging ging dan ook een ruime meerderheid in. Door in kleine expedities samen verbetering te bedenken en in te zetten en elkaar te inspireren, is het OBP de weg ingeslagen naar betere samenwerking, efficiëntere en vooral slimmere processen, maar ook krachtiger (persoonlijk) leiderschap. En voldoende ruimte om dit in te zetten.

Uiteindelijk bleek het eindpunt niet alleen de meerwaarde, maar vooral de gezamenlijke reis erheen.

Remco-Griep-480

Remco Griep

Rutger_square

Rutger van der Zande

terug naar het overzicht

nog zo’n case