Strategie implementatie begeleiding universiteit 2021

De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? PRCS hielp om samen met de organisatie te komen tot een gedragen strategisch plan. Met inspiratie, beweging en eigenaarschap op ontwikkelreis.

De OBP van de faculteit Geesteswetenschappen verzorgt met ruim 120 collega’s al de activiteiten noodzakelijk om de opleidingen van de faculteit te ondersteunen, opdat onderzoekers, docenten en studenten goed kunnen presteren. Van HR-ondersteuning tot onderwijs- en studentzaken. Van communicatie en marketing tot ICT en mediaondersteuning. Om de faculteit nog beter te ondersteunen en tevens binnen de gestelde (strakkere) formatiekaders te blijven, is het van belang dat medewerkers proactief en betrokken zijn, efficiënt samenwerken, werk van hoge kwaliteit leveren en denken en werken vanuit het beoogde eindresultaat. De opgestelde plannen hadden echter niet het benodigde draagvlak om het succesvol uit te rollen.

PRCS heeft samen met het MT en de organisatie de strategie opnieuw participatief opgebouwd. Inclusief veranderstrategie en veranderverhaal. In meerdere sessies hebben we het waarom, wat en hoe met de organisatie bepaald. En invulling gegeven aan de weg ernaartoe. Door duidelijke kaders te geven, maar ook te luisteren naar feedback. Op basis hiervan zijn meerdere ontwikkelthema’s benoemd. En zijn we met de organisatie op ‘reis’ gegaan ‘langs deze thema’s’. Per ontwikkelthema zijn expeditieleiders opgestaan. Die de expeditie om het thema verder te concretiseren (wat veranderen, hoe veranderen, wanneer en met wie) hebben begeleid. De hele ontwikkeling voelde hierdoor echt als een avontuur. En daar waar iemands passie lag, was de mogelijkheid om bij te dragen. Op die uitnodiging ging dan ook een ruime meerderheid in. Door in kleine expedities samen verbetering te bedenken en in te zetten en elkaar te inspireren, is het OBP de weg ingeslagen naar betere samenwerking, efficiëntere en vooral slimmere processen, maar ook krachtiger (persoonlijk) leiderschap. En voldoende ruimte om dit in te zetten.

Uiteindelijk bleek het eindpunt niet alleen de meerwaarde, maar vooral de gezamenlijke reis erheen.

Remco-Griep-480

Remco Griep

Rutger_square

Rutger van der Zande

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Samen sterker in een complexe markt. Maar hoe? Creëren van inzichten in en kansen voor optimalisatiemogelijkheden. Een gedegen procesanalyse van de keten, van strategie naar uitvoering. bekijk case