Hofmeier-strategische-herpositionering-home

De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? Samen met het management en PRCS zijn we gekomen tot een heldere strategische herpositionering. Klantgericht, meer toegevoegde waarde en kennis en kunde om voor de klant echt verschil te maken.

Hofmeier is een zakelijke dienstverlener voor financiële- en organisatievraagstukken. Voorheen lag haar focus met name op het invullen van tijdelijke posities in de financiële functie. Regiogericht georganiseerd met focus op sales, ontzorgen, snelle matching en productiviteit. De laatste jaren is er beweging in de markt van meerdere kanten. Zowel qua aanbod: van onder in de waardeketen neemt professionalisering toe en de aanbodprijs af. Van boven in de waardeketen (strategische consultancy) verschuift het aanbod (met veel branche- en vakkennis) ook meer concurrerend naar grotere projecten en interim inzet. Als gevolg (en als reden) is de vraag ook aan het veranderen. Organisaties besteden de meer repeterende minder complexe vragen steeds minder uit. En worden steeds beter in het binnenhalen en -houden van talent. Hoog tijd voor Hofmeier om haar strategische positie bewust te overwegen. Waar willen we van zijn, wat maakt ons nu en in de toekomst relevant? En wat moeten we doen en veranderen om dit mogelijk te maken? Welke impact heeft dit op onze koers en organisatie? Met deze vragen heeft PRCS een inspirerend strategietraject begeleid. Samen met het management kijken naar buiten en naar binnen. Naar vroeger, naar nu en naar de toekomst. Delen van inspiratie van buiten. En uitgaan van eigen kracht.

Het resultaat? Een duidelijke koers en heldere en gedragen opgave om als organisatie het verschil te kunnen blijven maken. Meer dan cijfers.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

Marc-Schijff-480

Marc Schijff

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Poetry International Waarom zijn we op aarde? Wat maakt ons relevant? Wat komt er op ons af en hoe kunnen we daar optimaal op inspelen? Samen met de organisatie hebben we de missie en visie herijkt én hebben we een ‘digitale strategie’ met behulp van trendanalyse ontwikkeld. bekijk case