Quadraam-Leren-anders-organsieren-home

Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. Waar je kan en moet veranderen om die droom waar te kunnen maken.

De Gelderse Onderwijsgroep Quadraam verzorgt onderwijs voor ca. 13.500 leerlingen in totaal 14 scholen (van beroepsonderwijs tot gymnasium). Quadraam wil zich volledig richten op ontplooiing van het talent van hun leerlingen. Dit vraagt anders denken. Flexibel organiseren. En innovatief organiseren. Het vraagt inzicht in je eigen organisatie. Waar je kan en moet veranderen.

Om deze verandering vorm te geven is PRCS een langdurige samenwerking aangegaan om de verschillende scholen gezamenlijk door te lichten. Met ieders eigen lokale ambitie als uitgangspunt. En elke school een eigen situatie, historie en eigen kleur. Samen bekijken hoe de school werkt. Waar patronen vandaan komen. Welke specifieke verander- en verbeterbehoefte er is. En aan welke ‘draaiknoppen’ je kan draaien om hier beweging in te krijgen. Om zo ruimte voor elk talent te bieden.

De verschillende doorlichtingen, gezamenlijke ‘oorzaak-analyses’ en participatieve verbetersessies hebben voor elke school geleid tot concrete en gedragen doorontwikkelplannen. Om zo samen nog sterker te werken aan de verbetering van het onderwijsklimaat per school.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

Marc-Schijff-480

Marc Schijff

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case