Aanjagers van vernieuwing & lerend vermogen

Hoe zorg je dat vernieuwing en ontwikkeling blijvend is? Zodat je als organisatie en als individu verandering omarmt en ook mogelijk maakt. Zodat je wendbaar bent en blijft. En lenig in kan spelen op wat de buitenwereld vraagt en wat je van binnen wilt. Hoe zorg je dat je als organisatie daadkrachtig impact maakt? 

In een tijdperk van verandering weten we één ding zeker. Verandering is een constante. Hier met plezier en gemak mee omgaan is daarmee een logische ambitie. Het is meer dan alleen een mindset. Leren omgaan met verandering bied je een schat aan mogelijkheden. Dan wordt het ineens leuk. En lukt het.

Wat daarvoor nodig is, is ontwikkelkracht. Het vermogen te versnellen & vertragen, denken en handelen ter discussie te stellen, te ontleren alvorens weer bij te leren. Lenig lummelen op z’n tijd. En lef, om anders te durven doen dan je gewend bent, en niet altijd te weten waar het heen gaat. Wij helpen organisaties vernieuwing te verwezenlijken. En hun lerend vermogen te versterken. En maken onszelf daarmee misbaar. Wij zijn aanjagers van beweging. In kleine stapjes waar nodig. Zelf (leren) doen. Experimenteren. En grotere stappen waar het kan en moet. Beide leiden tot grote impact op termijn. En het vuur dat wordt opgestart groeit door. Zorgt ervoor dat je vooruit blijft gaan. Bewegen zorgt voor ontwikkelen. Van buiten naar binnen blijven kijken

Het frisse denken is hoe PRCS de ontwikkeling van organisaties, teams en leiders versterkt. De drang om te experimenteren en te blijven leren van ervaring en daarbij onszelf niet te serieus te nemen. Met frisse denk- en doe-kracht en lerend vermogen. Praktisch, inspirerend en focus op tastbare ontwikkeling en vernieuwing. Als individu en organisatie.

De diensten die we hierin bieden

Bas-Warmerdam-ConsultingKids_PRCS_gesp

Bas Warmerdam

Maaike klein

Maaike Bakker

Rutger_square

Rutger van der Zande

Leren & ontwikkelen

Regisseurs van speelse wendbaarheid en nieuwsgierigheid

ConsultingKids

Frisse denkkracht voor organisaties van morgen