blog

Competenties van leiders van morgen

Transitie vraagt verandering. En verandering begint met beweging. Met het loslaten van het oude. Dat vraagt lef. Maar veelal vraagt dit ook vertrouwen en geloof. In de richting waarin je meegaat. Dit is bij uitstek hetgeen leiderschap kan bieden.

Competenties-van-leiders-van-morgen

Wenselijke competenties voor toekomstige leiders
Toekomstige leiders kunnen naar onze mening het beste omgaan met transities wanneer ze de volgende competenties bezitten:

 1. Een sterke focus op innoveren en experimenteren
  Snel opeenvolgende ontwikkelingen leiden tot de noodzaak om continu vernieuwingen te brengen en toe te passen. Fouten maken moet!
 2. Stimuleren van samenwerking
  Kennis delen met medewerkers, collega’s en klanten en win-winververbanden benutten heeft de toekomst. Denk in termen van netwerken en ketens, niet vanuit macht.
 3. Centraal stellen van klanten
  Customer loyalty moet in onze transparante informatiemaatschappij elke keer opnieuw worden verdiend. Zonder klant is er geen bestaansrecht. Organiseren vanuit de klant en de bedoeling, niet vanuit traditionele silo’s en afdelingen.
 4. Actief richten op zelfreflectie
  Stilstand is achteruitgang. Nieuwe leiders zoeken bewust reflectie op bij derden over hun eigen gedrag. Zelfbewustzijn en eigen rol zijn ondergeschikt aan de organisatie of het netwerkbelang.
 5. Bewustzijn van noodzaak tot stijlvariatie
  Nieuwe uitdagingen maken organisaties afhankelijker van jongeren. Zij vragen echter om een andere aansturing dan hun oudere collega’s. Daarnaast vraagt ook de adaptieve organisatie om flexibiliteit in rol en taak. Nieuwe leiders zijn zich hiervan bewust en sturen hierop aan. Ze laten zich coachen en ontwikkelen, en werken vanuit een dienende gedachte aan de organisatie.