artikel

De 5 principes voor publieke organisaties van morgen

Tijdens “De Week van Morgen” heeft PRCS samen met 29 leiders van publieke organisaties onderzocht welke principes ons verder helpen in dit (post) Corona tijdperk. Wat helpt om als publieke organisatie sterker uit de crisis te komen? Dit zijn de principes:

1. We acteren op wat nodig is

Durf keuzes te maken en te richten op wat echt nodig is. Dat betekent daar waar nodig “zonder beleid” DOEN en al lerend bijstellen.

We leven in een complexe samenleving, waar het niet altijd duidelijk is wat het effect van een actie zal zijn. Rutte verwoorde mooi aan de start van de crisis dat er met 50% van de benodigde kennis 100% van de besluiten moet worden genomen. En dat blijkt heel effectief te kunnen zijn, als er bereidheid is om die besluiten continu bij te stellen aan de hand van de effecten in de praktijk. Reflectie, evalueren en leren zijn juist in tijden van crisis en hectiek essentieel.

2. We zijn trots op onze wendbaarheid en houden die vast

De publieke sector heeft zich adaptief en wendbaar getoond en mag daar trots op zijn. Die flexibiliteit vasthouden (hoe paradoxaal ook) is de uitdaging voor morgen.

Als gemeenten is er heel snel ingespeeld op wat er nodig is: de regeling voor zelfstandigen werd in enkele weken doorgevoerd, daklozen opvang was in mum van tijd rond. De GGD’s en de veiligheidsregio’s bleken heel flexibel te kunnen zijn. Met die wendbaarheid hebben publieke organisaties laten zien wat hun waarde en betekenis is in de samenleving. Dat is niet alleen vandaag aan de orde maar zal in de toekomst ook van belang zijn. Zoek daarom naar de mechanismen in je eigen organisatie die je in die adaptieve modus kunnen houden. Daarmee kun je ook de nog onbekende uitdagingen van morgen aan.

3. We stimuleren een integrale aanpak geënt op publieke waarden

Investeer gelijktijdig in publieke waarden als veiligheid, kennis, duurzaamheid, gezondheid en economie. Dat is de verantwoorde manier van omgaan met schaarse publieke middelen. Een multi-disciplinaire en integrale aanpak werkt bevrijdend.

Publieke organisaties krijgen een grotere rol, maar dat betekent niet dat er automatisch meer middelen beschikbaar zijn. De afgelopen maanden zijn er onverwachte allianties ontstaan rondom de opgaven die er lagen. Het Leger des Heils die met gemeente en hotelketen de veiligheid en gezondheid van daklozen wist aan te pakken. De jongerenwerkers en leerplichtambtenaren die samen op stap gingen om kwetsbare jongeren op te sporen en te helpen. Het samenwerken rondom een opgave geeft drive en energie en levert innovatieve oplossingen op – voor minder geld.

4. We zoeken elkaar op en werken samen

Zoek je partners op voor de gezamenlijke maatschappelijke opgaves, je kunt dit niet alleen. Toon je kwetsbaarheid. Bouw aan vertrouwen, durf “anders vast te houden” en geef elkaar ruimte om het goede te doen.

Maatschappelijke opgaven zijn niet van de overheid, ze zijn van ons allemaal. Dat was het principe achter de ‘intelligente lockdown’ en dat heeft zijn waarde bewezen.  Het eerlijk erkennen dat je dit niet alleen kunt doen, doet vele deuren openen. En maakt energie los. De hoeveelheid maatschappelijke initiatieven die spontaan ontstonden afgelopen maanden, zijn bijna niet meer te overzien: bezoekclubs aan eenzame ouderen, muziekoptredens voor verpleeghuizen, samen in het park bewegen, de lijst is eindeloos. En publieke organisaties gingen er ook anders mee om dan gebruikelijk: vanuit een houding van samen optrekken en samen oplossen. Door in gesprek te gaan in plaats van bekeuringen uit te delen. Door samen te kijken wat er nodig is en hoe dat samen gerealiseerd kan worden.

5. We werken optimaal digitaal en investeren in menselijke relaties

De voordelen van digitaal werken hebben we ontdekt, die zijn legio. Om het op lange termijn vast te houden is ‘live ontmoeten’ ook nodig, met name om onderlinge relaties te versterken en elkaar te blijven begrijpen in wat er nodig is.

Een deel van de wendbaarheid van publieke organisaties heeft laten zien hoe snel er massaal overgeschakeld kan worden op digitaal werken. Met als gevolg: minder files, meer tijd. Andere manieren van overleggen met een andere dynamiek. En toch blijft ontmoeting ‘in real life’ van groot belang. Dat zijn de momenten waarop de mens ervaren wordt en het leidt ook tot een verdieping in de relatie die niet digitaal te evenaren is. Het blijft noodzakelijk dus. Maar niet meer vijf dagen per week.

Contact

Wil je graag van gedachten wisselen over de uitkomsten van “De Week van Morgen”? Praat dan mee op ons platform over deze principes www.morgen.in.howspace.com. Aarzel niet om contact op te nemen met:

Maaike Bakker, 06 51 07 2568, maaike.bakker@consultancy.adaptivewebdesign.nl
Angela Riddering, 06 48 42 0699, angela.riddering@consultancy.adaptivewebdesign.nl
Rik Berbe, 06 38 22 9763, rik.berbe@consultancy.adaptivewebdesign.nl
Herrie Geuzendam, 06 22 33 8683, herrie.geuzendam@consultancy.adaptivewebdesign.nl

publiek