blog

De complexiteit van goed leiderschap

Leiderschap wordt nog complexer. Het vraagt verbindingskracht om verbindingen tot stand te brengen tussen steeds mondigere klanten en ‘vrijere’ medewerkers. Meer of volledige transparantie is noodzakelijk in organisaties met grenzen die verder vervagen en met minder vaste arbeidsrelaties. De invloeden en beïnvloeding uit het verleden, zoals hiërarchie, macht door omvang, machtsverhouding producten-consument, werken niet meer. Tegelijkertijd wordt het steeds belangrijker om vanuit draagvlak vooruit te komen. Met partijen die een gelijkwaardige stem hebben. En een eigen regie.

De-complexiteit-van-goed-leiderschap-page

Vrouwelijke kwaliteiten spelen een grote rol bij het leggen van die verbinding. Gaby Schaffrath: “Meer verbonden zijn met je gevoel, verbinding maken, je kwetsbaar durven opstellen, aanvoelen wat er gaande is en wat echt nodig is, ‘in flow’ zijn, waarbij de focus ligt op het ‘wij’.” Alle kaarten komen op tafel. De betrokken partijen tonen hiermee hun kwetsbaarheid. Vanuit het gezamenlijk belang en gezamenlijke doelen wordt synergie gecreëerd en worden onderlinge issues opgelost. Adaptief en flexibel naar wat in die samenstelling voor die vraag in dat specifieke gebied optimaal is. Dat dit een tijdelijke samenwerking kan zijn, doet er niets aan af. Op dat moment zal het voor de betrokken partijen relevant zijn. Gelijkwaardig en daarmee krachtig.

Dat deze vorm van (persoonlijk) leiderschap draagvlak heeft, blijkt wel uit het feit dat ruim 5 miljoen mensen de inspirerende TED-talk (The power of vulnerability) van Brené Brown hebben bekeken. Vasthoudendheid is elementair. Wat als jij je kwetsbaar opstelt, maar anderen aan dezelfde tafel dat niet doen? Dan wordt jouw kwetsbaarheid ineens een risico.

 “Mensen die het oude denken hebben verlaten, lopen nu al rond in deze nieuwe tijdsgeest en beseffen dat we nog een heleboel niet weten. Mensen die nog vasthouden aan het oude denken, omdat ze er nog niet aan toe zijn of om andere redenen, raken uit balans en in verwarring als blijkt dat zekerheden die in het verleden wel werkten, nu niet meer werken”. – Gaby Schaffrath

We zien dat oud-denkers nog stevig vastklampen aan waar zij in geloven. Dat maakt dat de overgang niet zonder slag of stoot zal gaan. Ook hier moet je als leider mee omgaan.

Leer van goed leiderschap uit het verleden
Is wat we schetsen nieuw leiderschap? Ja en nee. Wellicht gaat het er juist om dat er niet één leider en veel volgers zijn. Wellicht vraagt het juist om meer leiders, aan dezelfde tafel. Gelukkig zien we dat goed leiderschap door de eeuwen heen op een aantal punten zeer vergelijkbaar is. Dit kunnen we meenemen in de toekomst. Als je leiderschap loskoppelt van gezag, zie je waarom sommige leiders succesvol zijn. Er zijn een aantal leiders die veel mensen als ‘goed’ en ‘enorm inspirerend’ ervaren. Neem bijvoorbeeld Martin Luther King, Gandhi, Barack Obama of Nelson Mandela. Wat hebben deze leiders gemeen? En wat voor mens zit er ‘achter’ deze leiders?

Allen hebben ze een heldere en krachtige visie. Ze kunnen deze visie begrijpelijk en tastbaar maken. Zo kan men het zich verbeelden en het op zichzelf toepassen. Hun visie raakt mensen, geeft de bedoeling weer. Het geeft mensen kracht door ze het gevoel te geven verschil te maken. Hoe? Door het doel haalbaar te maken als je er voor gaat. Ze geloven ook zelf in hun boodschap. Sterker nog, ze leven hun boodschap. Daarmee is wie ze zijn en wat ze doen en verkondigen consistent. En daarmee eveneens authentiek.

 “Leiderschap is een kwestie van balans. Een stevige leider weet waarvoor hij/zij staat (intuïtie), weet waarvoor hij/zij gaat (ratio), kan beweging in gang zetten (gewaarwording) en reflecteert (emotie). Hoe meer evenwicht tussen deze elementen, hoe beter iemand in staat is om leiderschap te tonen.” – Maaike Huisman