nieuws

De Team Performance Meter

De Team Performance Meter is een diepgaande teamscan die op 45 processen meet hoe het team ervoor staat. Het doel van de Team Performance Meter is om de vitaliteit van ieder team te vergroten en bij te dragen aan het creëren van succesvolle teams. We zetten de TPM in bij teams om een versnelling te brengen in de teamontwikkeling. En is effectief in zowel de publieke sector als het bedrijfsleven.

Succesvolle teams worden gecreëerd, soms lukt het teams zelf, soms is ondersteuning van buitenaf nodig. De Team Performance Meter geeft in een heldere analyse o.a. aan:

  • waar het team sterk is en waar het ijs dun is
  • wat de stevigheid van het team in de organisatie is
  • hoe het team zichzelf helpt en in de weg zit
  • hoe verbonden de teamleden zijn
  • hoe de teamleden met elkaar tot visievorming komen
  • hoe groot de uitvoeringskracht en vitaliteit is
  • hoe er binnen en buiten het team sprake is van wij/zij
  • welke silo’s er af te breken zijn
  • waar en hoe de leidinggevenden en teamleden kunnen bijdragen aan het vrijmaken van het potentieel om te kunnen doen wat nodig is om klaar te zijn voor morgen

Het unieke van de Team Performance Meter is dat het zich concentreert op het team en zijn omgeving. De TPM is dan ook geen optelsom van individuele gedragsstijlen, maar geeft een scherpe analyse van het team. Verder nemen we ook de omgeving van het team mee in de analyse; hoe zij zich manifesteert t.o.v. andere afdelingen in de organisatie en de buitenwereld.

Hoe werken we?

Alle teamleden vullen ieder de vragenlijst in, we analyseren de resultaten en presenteren deze aan het team samen met praktische adviezen, interventies en ontwikkelideeën.

We geven onze analyse op de volgende niveaus aan:

Eén Teamclassificatie

Met daarbij sterktes-zwaktes-valkuilen, een uitspraak over het potentieel in het team en aanbevelingen om tot een top team te komen. De balans in Verbinding – Visievorming – Vitaliteit:

Met andere woorden: hoe is de verhouding Hart – Hoofd – Handen in het team. Te veel Verbinding in verhouding tot de rest maakt een Vriendenclub. Te veel Visievorming maakt een praatclub. Te veel Vitaliteit maakt een doen-zonder-denken-club.

12 Teambouwstenen

Vertrouwen – Lidmaatschap – Openheid – Doelgerichte communicatie – Focus – Creativiteit – Energie – Moed/Nemerschap – Bezieling – Grenzen – Transparantie – Plek. Die laatste drie zijn met name systemische bouwstenen en kijken naar de omgeving van het team.

45 Teamprocessen

De kernprocessen van het team. We zullen ze niet allemaal benoemen, maar enkele belangrijke hiervan zijn: Waardering – Verbondenheid – Luisteren – Balans geven en nemen – Urgentiemeter – Veranderbereidheid – Humor – Uitvoeringskracht – Moed – Aanwezigheid oud zeer – Zichtbaarheid – Bestaansrecht.

Zoals hierboven al aangegeven geven we ook aanbevelingen om van “Good” naar “Great” te komen.

Meer informatie?

Neem contact op met Michiel Kochen. Of kijk op www.teammeter.nl