nieuws

Workshop ‘Hanteren van onzekerheid is een vaardigheid?!’

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk” aldus Jan Rotmans. In deze verandering heeft het openbaar bestuur met haar partners te maken met onzekere maatschappelijke opgaven. Hiermee omgaan vraagt nogal wat van bestuur, organisaties, teams en medewerkers. Denk aan opgaven als de Jeugdzorg, duurzaamheid, energie-transitie en de Omgevingswet of opgaven die je in co-creatie met de burgers gaat invullen – en waarvan de uitkomst niet scherp is.

Van de overheid wordt juist voorspelbaarheid en betrouwbaarheid verwacht, en we moeten ons democratisch ook nog verantwoorden. Hoe gaat dat dan samen met al die onzekerheid? Welke strategieën bieden een handelings-perspectief, zodat je wel iets doet en niet verlamd raakt door al dat niet-weten? Wat betekent dit voor je bedrijfsvoering? En wat vraagt dit aan vaardigheden?

Bouwstenen voor een “Veldgids Onzekerheid”

Angela Riddering en Herrie Geuzendam van ons kantoor zijn deze vraagstukken aan het verkennen voor het boek met de werktitel ‘Veldgids Onzekerheid’. Niet om met het zoveelste model te komen, maar om praktische werkwijzen te verzamelen om hiermee om te gaan. Zij maken daarbij gebruik van wat er al ontwikkeld is, en gaan op zoek naar de witte vlekken. De eerste serie van strategische denksessies hebben zij inmiddels gehad. De resultaten hiervan willen ze graag delen.

Ze willen ook ingaan wat het omgaan met onzekere maatschappelijke opgaven betekent voor de benodigde capaciteiten van organisaties en teams. Daarvoor hanteren zij de hiervoor speciaal ontwikkelde dialoog-canvas, van Rik Berbé van ons kantoor.

Wat gaan we doen in de workshop “Hanteren van onzekerheid is een vaardigheid?!”

  1. Welkom en korte kennismaking
  2. Inhoudelijk delen uitkomsten eerste strategische denksessies en inzichten uit de literatuur rond het thema “Hoe om te gaan met onzekere maatschappelijke opgaven”
  3. Toelichting op inhoud en gebruik dialoog canvas “vaardigheden voor onzekere maatschappelijke opgaven”
  4. Aan de slag met het canvas aan de hand van praktische casuïstiek!
  5. Delen van eerste ervaringen en inzichten

Datum, locatie en aanmelden workshop

Woensdag 27 november van 13:00 tot 15:30 uur

Amsterdam, kantoor PRCS, Joris van den Berghweg 103 Hal B Oost, 2everdieping

 

Interesse om te komen? Aanmelden kan via info@consultancy.adaptivewebdesign.nl.