Nederland in transitie ontwikkeling 2021
blog

Intrinsiek en extrinsiek motiveren

Organisatieverandering vraagt verandering van mensen. Het motiveren van medewerkers vraagt om inzicht in de psychologie achter verandering. Hierbij is het interessant om te achterhalen of medewerkers intrinsiek of extrinsiek zijn gemotiveerd. Ofwel: komen medewerkers uit zichzelf in beweging (intrinsiek) of worden zij door factoren van buitenaf in beweging gebracht (extrinsiek)?

Intrinsieke motivatie heeft te maken met trots, met focus op een 8 i.p.v. de bekende Nederlandse 6, met een innovatieve cultuur die stimuleert en respecteert en met een (visionaire) droom over jouw organisatie waarover je vertelt op verjaardagen. Het gaat over zelfbeschikking, vrijheid en onafhankelijkheid en het zelf kleur en inhoud geven aan je leven. Je staat zelf aan het roer en stippelt je koers uit. (Zenger, J. H., & Folkman, J. The Extraordinary Leader: Turning Good Managers into Great Leaders).

Extrinsieke motivatie heeft te maken met de strategie van de organisatie, een helder en overzichtelijk wenkend perspectief (visie), met bedrijfswaarden, met waardering door het management en met tradities en systemen, zoals pensioen en beoordelingsprocessen. We zien echter ook vaak dat het geassocieerd wordt met negatieve prikkels, zoals angst, verlies, geld, gedrevenheid en met afhankelijkheidsgevaar.

Blog-NL-in-transitie-Artikel-page

Je zou een vergelijk kunnen maken met Yin en Yang. Er is geen sprake van een statisch fenomeen. Een medewerker is nooit 100% intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd. Het is een dynamisch proces dat nooit stopt of gestopt kan worden. Beide zijn onderling met elkaar verbonden, waarbij wederzijdse stimulatie of afremming plaatsvindt. Met hoop op een betere (droom)wereld.

Uit een vergelijkende studie van twintig millennial onderzoeken in de Harvard Business Review (Van Noord, W. https://www.nrc.nl) kwamen interessante inzichten naar voren over werkplezier (motivatie). Er werden vier aspecten geïdentificeerd die in hoge mate het werkplezier bepalen voor mensen, onafhankelijk van de generatie waartoe ze toevallig behoren.

  1. Is dit een winnende organisatie waarop ik trots kan zijn?
  2. Kan ik mijn eigen prestaties hier optimaliseren?
  3. Worden mensen goed behandeld?
  4. Is het werk zelf plezierig om te doen?

 

Wij geloven dat de transitie waarin onze maatschappij zich bevindt voor medewerkers een grote kans is. Meer invloed en meer zeggenschap om zelf je koers te bepalen. Die kans is echter niet zonder risico’s: als je niet voortdurend investeert in opleiding en ontwikkeling, mis je de boot. Lifetime employment bestaat niet meer. Lifetime-vastigheid is voorbij. Dit geldt net zozeer voor organisaties. Ook daar moet anders met medewerkers worden omgegaan. Vraagt het ander leiderschap en focus op de juiste motivatie.

Het is tijd om wakker te worden, de koffie te ruiken en erop uit te gaan. Er ligt een hele wereld op je te wachten!