nieuws

Vraag: “Hoe impact te maken met Opgavegericht werken?”

PRCS houdt meerdere kennisdialogen in het land om het antwoord te duiden

Er is veel vraag naar inzicht in en omgaan met complexiteit en opgavegericht werken. Hoe pak je dit aan? Afgelopen maanden hebben Herrie Geuzendam en Angela Riddering meerdere sessies verzorgd over opgavegericht werken en wat dat van je als persoon en als organisatie vraagt.

Opgavegericht werken vergt meervoudig kijken.
Voor het IPO (Inter Provinciaal Overleg) vroeg Diskoker ons een drietal interactieve workshops te verzorgen rondom een aantal thema’s uit het boek BE-grip, werken met complexiteit voor de publieke professional (Boom, 2021). Afgelopen 19 april was het zover. Met de deelnemers hebben we verkend wanneer een opgave complex wordt en een tipje van de sluier gelicht over wat werken met meervoudige perspectieven betekent in de praktijk. Een impressie van hoe het was? Lees het hier!

Control op Opgavegericht werken vergt kort-cyclische sturing, reflectie en monitoring.
Voor Het Zijlstra Instituut aan de Vrije Universiteit verzorgde Angela op 12 mei een interactieve lezing voor controllers over wat opgavegericht werken vraagt aan andere sturing en hoe de rol van de controller in deze setting invulling kan krijgen. Deelnemers gingen zelf aan de slag met een casus om kort-cyclische sturing hierop in te richten.

Voor de controllers van de provincie Noord-Holland, en opvolgend met de concerncontrollers van al onze provincies, is Herrie ingegaan op de algemene trends en ontwikkelingen rond bedrijfsvoering en control. En tevens hoe zij daarin als controllers goed het bestuur en management op deze complexe opgaves kunnen ondersteunen. Traditionele werkwijzes van planning & control zijn namelijk niet meer toereikend. Check deze post op LinkedIn voor meer informatie.

Onderscheid tussen Opgaves, Programma’s en projecten is essentieel.
Voor gemeente Heemskerk verzorgde Angela een sessie met het MT om het onderscheid helder te krijgen tussen lijn, programma- en opgaven sturing. De aard van het werk verschilt en de sturing hierop dus ook. Ze gaat verder met ze aan de slag om deze drie sturingsvormen te verbinden en verbeteren.

Opgaven vragen overheid die meebeweegt op initiatieven samenleving.
Opgaven vragen een andere rol van de overheid: meer responsief, meebewegen op het initiatief uit de samenleving. Angela werkt op dit thema samen met Platform31 om kennis over deze manier van werken te verspreiden. Op 19 april organiseerde ze hiervoor een webinar met de initiatiefnemers en gemeenten van een tweetal grote parken. Deze parken worden opgezet en onderhouden door inwoners, en waar de gemeente in participeert. Heb je belangstelling voor deze manier van werken? Op 7 juni vindt er in Utrecht een volgende bijeenkomst plaats. Schrijf je in via deze link.