nieuws

Kringloopwinkel wordt overspoeld met ‘troep’, hoe kom je uit die negatieve spiraal?

25 maart stond er een artikel in de telegraaf over de impact van Corona op de kringloopwinkels. Veel mensen komen spullen brengen. Klanten blijven weg. En veel personeelsleden zitten uit voorzorg thuis. Dit heeft tot gevolg dat de magazijnen overvol worden. Maar er zijn geen personeelsleden om de winkel goed bevoorraden vanuit het magazijn. Gevolg een ‘matig’ gevulde winkel. En dit is natuurlijk niet aantrekkelijk voor de weinige klanten die komen. Een complex probleem. Hoe kom je uit de negatieve spiraal?

Vanuit PRCS hebben we veel ervaring in de kringloopbranche. De afgelopen jaren hebben we meerdere kringlooporganisaties geholpen het tij te keren, door sterker in te zetten op hun toegevoegde waarde, toepassing van slimme procesverbeteringen en change management. En nu is niet het moment om toe te kijken. Nu is het moment om te helpen.
Vanuit PRCS gaan we daarom Noppes ondersteunen in deze complexe tijden.

Noppes heeft 16 winkels met ongeveer 600 medewerkers. En wij gaan ze helpen. Want dit is een kwetsbare groep en de winkel hebben een belangrijke sociale functie.
Wat gaan we doen? We gaan de processen zo neer zetten dat met minder mensen de processen toch doorgang kunnen vinden. Hierdoor neemt de druk op het magazijn af en neemt de druk op de personeelsleden af. Want sommige winkels hebben 40% minder personeel. En omdat er nieuwe producten in de winkel komen, blijft de winkel aantrekkelijk voor de klanten.

Het is verstandig om te kijken waar in deze tijden de kringloopwinkel het verschil kan maken. Veel mensen in deze periode hebben juist behoefte aan een leesboek, puzzels of spelletjes. Bijvoorbeeld voor de ouders die thuis zitten met kinderen is er extra behoefte aan spelletjes en bijvoorbeeld luisterboeken. Deze artikelen liggen nu in het magazijn maar moeten naar de winkel. Dat vraagt andere en snelle organisatie. Goed voor Noppes, goed voor de klanten maar ook goed voor het milieu want deze spullen hoef je niet nieuw te kopen.
De kringloopwinkel is voor de kwetsbare medewerkers maar ook veel klanten zeer belangrijk in hun dagelijks bestaan. De winkel heeft een sociale functie voor deze groep. Een zeer kwetsbare groep.

Vanuit PRCS ondersteunen we Noppes graag om in deze tijden de primaire processen op orde te krijgen. En kan de winkel, met haar 600 personeelsleden openblijven. En zo hun belangrijke functie blijven vervullen.