medewerkers-in-transitie-home
blog

Medewerkers in transitie

De gevolgen van transitie zijn groot voor iedereen. Misschien zelfs wel het grootst voor de medewerkers, omdat macht en invloed niet altijd gelijk zijn verdeeld. Of is juist ook die verhouding aan het veranderen in het voordeel van de medewerkers?

De transitie vraagt een totaal andere kijk op organiseren en samenwerken. Dat staat wat ons betreft vast. Het biedt veel kansen. Als organisatie, leider en medewerker moet je echter inzien wat deze verandering veroorzaakt om die kansen te benutten.

Een uitdaging voor medewerkers

Hebben medewerkers straks nog wel een vaste baan? Werken ze nog wel bij een organisatie voor langere tijd? Hebben ze nog wel een manager? Bestaan er in de toekomst eigenlijk nog wel functies waar je op kunt solliciteren of wordt er op een totaal andere manier samengewerkt? In vormen waarin de kennis en ervaring die iemand te bieden heeft samensmelt met de behoefte die in een bepaalde samenwerking plots aanwezig is. Een vorm waar een medewerker graag zijn of haar bijdrage aan wil leveren.

De uitdaging voor medewerkers is dat de transitie enerzijds op hen afkomt en veranderingen vraagt van medewerkers. Anderzijds zien we juist dat bepaalde medewerkers veroorzaker of in ieder geval versterker zijn van deze transitie. Voor deze groep voelt de transitie juist als noodzaak, als kans. Een interessante kijk op verandering die voor iedereen perspectief biedt.

medewerkers-in-transitie

Een nieuwe basis voor het opbouwen van leven

Er komt een periode aan waarin individualisme plaats gaat maken voor gezamenlijkheid en ‘delen’. Organisaties en medewerkers gaan in totaal andere verhoudingen en vormen samenwerken. Arbeid flexibiliseert en er is minder behoefte aan vastigheid. Er ontstaan nieuwe en tijdelijke structuren en de klassieke aansturing door managers werkt niet meer. Ook het verandervermogen van medewerkers is aan een transitie onderhevig. We zien andere medewerkers en het organiseren van de ‘menskant’ zal ook gaan veranderen.

Tegelijkertijd zullen medewerkers steeds langer moeten werken. Wij zien dat hierdoor een andere werkmentaliteit ontstaat. Het is al lang niet meer leven om te werken. Werk maakt het mogelijk om te leven zoals je wilt.

De generaties X en Y en Z staan totaal anders in het leven. Steeds minder individualistisch; meer van continuïteit en duurzaamheid doordrongen. Samenwerken en co-creatie staan voorop. Vastheid is niet meer de basis om een leven op te bouwen, maar flexibiliteit, kansen en gezamenlijke beweging.

Dit vraagt een andere vorm van organiseren en vraagt nieuw leiderschap.