film

Onzichtbaar leiderschap? Een inspiratie om naar te kijken!

Een mooi voorbeeld van leiderschap. Te mooi om niet te delen. Het team in haar volledige kracht, volledig duidelijke rollen en taken, eigen verantwoordelijkheid en de schijnbare afwezigheid van de leider.