nieuws

Oproep: Help mee om responsief werken verder te brengen

Onderzoek naar aard en ontwikkeling responsief werken in Nederland

De samenleving komt steeds meer zelf in actie: ze gaat met duurzaamheid aan de slag, spreekt haar ‘eigen kracht’ aan als het gaat om sociale vraagstukken, organiseert en mobiliseert op allerlei fronten. De complexiteit van die vraagstukken en de veelheid aan partijen die erbij betrokken zijn, maken dat de rol van de overheid verandert. Niet meer altijd in de lead, niet meer alleen aan het stuur. Dat vraagt medewerkers, managers en bestuurders die zich daartoe kunnen verhouden: meer reagerend en faciliterend, als responsieve overheid. Ambtenaren die doen wat nodig is, oog houden voor de menselijke maat en empathisch reageren. Maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Het is een innovatieve manier van werken en het heeft zich nog niet uitgekristalliseerd.

Om inzicht te krijgen in de aard en ontwikkeling van responsief werken bij de overheid, wat hiervoor nodig is in de verbinding tussen de uitvoeringspraktijk en management, beleid en bestuur, welke uitdagingen ontstaan en welke oplossingen hier wel of niet voor worden gevonden, wordt in maart een onderzoek gestart. De uitkomsten van het onderzoek vormen belangrijke input voor de ontwikkel-agenda van het netwerk-in-ontwikkeling ‘Responsieve ambtenaar’ waarin ambtenaren die responsief (willen) werken kennis kunnen delen en ontwikkelen.

Voor het onderzoek zijn wij op zoek naar ambtenaren die ervaringen hebben opgedaan met responsief werken of graag responsief willen werken en bezig zijn om dit “van de grond te krijgen” in hun organisatie. Uitvoerders, managers, beleidsmedewerkers en bestuurders. Ben of ken jij een ambtenaar die opgedane ervaringen en inzichten wil delen om het responsief werken verder te brengen? Mail dan de contactgegevens naar info@responsieve-ambtenaar.nl. Op de hoogte blijven van het netwerk? Stuur een bericht met je naam en functie naar dit email adres. Bedankt voor je hulp!

 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, LCGW, SAM, Platform 31, A&O fonds en adviesbureau PRCS hebben in 2020 samen de eerste stappen gezet om pioniers met elkaar te verbinden en om het responsief werken zichtbaar te maken. Daar ontstond veel energie en de animo om hiermee verder te gaan is groot. Er is behoefte aan een netwerk waarin mensen die responsief (willen) werken, over domeinen en overheidslagen heen, kennis kunnen delen en ontwikkelen en leerervaringen kunnen opdoen. Omdat leden en hun netwerk zich daarmee verder ontwikkelen in het responsief werken. De doorontwikkeling van het netwerk ‘Responsieve ambtenaar’ is inmiddels gestart en wordt gefinancierd door het Ministerie van BZK en PRCS.