nieuws

PRCS bouwt aan netwerk Responsieve ambtenaar

De samenleving komt steeds meer zelf in actie: ze gaat met duurzaamheid aan de slag, spreekt haar ‘eigen kracht’ aan als het gaat om sociale vraagstukken, organiseert en mobiliseert op allerlei fronten. De complexiteit van die vraagstukken en de veelheid aan partijen die erbij betrokken zijn, maken dat de rol van de overheid verandert. Niet meer altijd in de lead, niet meer alleen aan het stuur. Dat vraagt medewerkers, managers en bestuurders die zich daartoe kunnen verhouden: meer reagerend en faciliterend, als responsieve overheid. Ambtenaren die doen wat nodig is, oog houden voor de menselijke maat en empathisch reageren. Maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Het is een innovatieve manier van werken en het heeft zich nog niet uitgekristalliseerd.

PRCS werkt samen met partners aan ontwikkeling van het netwerk ‘Responsieve ambtenaar’ waarin ambtenaren die responsief (willen) werken kennis kunnen delen en ontwikkelen. Om samen het responsief werken verder brengen.

Doelstelling netwerk

Doelstelling van het netwerk-in-ontwikkeling is kennis en ervaring te delen in het responsief werken van en door mensen over domeinen en overheidslagen heen. Kennisdeling, -ontwikkeling en leerervaringen opdoen en delen omdat zij en hun netwerk daarmee doorgroeien en zich verder ontwikkelen in het responsief werken.

Dit draagt bij aan het echt oppakken en realiseren van complexe maatschappelijke opgaven. Partners en leden van het netwerk zorgen samen voor een olievlek van responsief werkenden die zich langzaam over Nederland verspreidt.

Voor wie is dit netwerk?

Dit netwerk is voor de mensen die het DOEN, dat responsief werken, om die te verbinden. Met die verbinding leren ze van elkaar hoe dat responsief werken beter vorm te geven, hoe ze oplossingen vinden voor de praktijk van alledag. En het is er ook voor mensen die het WILLEN DOEN en daartoe nog een extra stimulans kunnen gebruiken, door te leren van inspirerende voorbeelden en tips van ervaringsdeskundigen.

Het netwerk is er zowel voor uitvoerders als net zo goed voor managers, beleidsmedewerkers en bestuurders van organisaties die responsief (willen) werken. Het netwerk verbindt de uitvoeringspraktijk met management, beleid en bestuur. En dit netwerk werkt als één overheid: met alle overheidslagen samen. In die kruisbestuiving ontstaat inspiratie, creativiteit en de moed, lef en durf om responsief te (gaan of te blijven) werken.

We faciliteren die kruisbestuiving door deze digitaal en live met elkaar te delen, in grotere en kleinere groepen.

Onderzoek naar responsief werken

Om inzicht te krijgen in de aard en ontwikkeling van responsief werken bij de overheid, wat hiervoor nodig is in de verbinding tussen de uitvoeringspraktijk en management, beleid en bestuur, welke uitdagingen ontstaan en welke oplossingen hier wel of niet voor worden gevonden, wordt in de periode maart tot juni 2021 een onderzoek uitgevoerd door PRCS. De uitkomsten van het onderzoek vormen belangrijke input voor de ontwikkelagenda van het netwerk en zullen medio september worden gepubliceerd. Ook zal er in deze periode een bijeenkomst worden georganiseerd waar we de resultaten met belangstellenden delen, samen de ontwikkelagenda bepalen en hopelijk meteen een aantal stappen kunnen zetten om het responsief werken weer iets verder te brengen.

Website Responsieve Ambtenaar

Binnenkort wordt gestart met de ontwikkeling van een website waarop kennis en nieuws kan worden gedeeld (denk aan artikelen/publicaties, praktijkcases, blogs, interessante evenementen etc.). Zodra de website live is zal hier een link worden gepubliceerd.

Op de hoogte blijven van het netwerk?

Stuur een bericht met je naam, organisatie en functie naar info@responsieve-ambtenaar.nl

 

Angela Riddering van PRCS is initiatiefnemer van het netwerk. De eerste stappen zijn met de partners gezet in de eerste helft van 2020. Daar ontstond veel energie en de animo om hiermee verder te gaan is groot. De eerste fase van de ontwikkeling van dit netwerk is eind 2020 gestart en wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en PRCS.