zdus inspiratie
artikel

Zelf doen, uitbesteden of samenwerken?

Het lijkt er met de fusieplannen van KPN en Sandd en de aankoop van KLM-aandelen door de Nederlandse op dat de ooit zo populaire marktwerking in het publieke domein weer wordt teruggedraaid. De verplichte samenwerking tussen gemeenten in Jeugdzorgregio’s komt niet overal even goed uit de verf. Er is een weinig overzichtelijke lappendeken van meer dan 1.000 regionale publieke samenwerkingsverbanden gegroeid. Welke overwegingen hebben aan de initiële ‘strategische sourcingsvraag’ van deze overheidstaken ten grondslag gelegen? En hoe kan het anders? 

zdus inspiratie

Download hier het PDF document.