Waterschap Brabantse Delta

Doelmatigheid en doeltreffendheid bij Waterschap Brabantse Delta Nieuwsgierig zijn waar het nog beter kan in een sterk veranderende context¬† Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, afname van biodiversiteit, energietransitie, circulaire economie, duurzame landbouw en woningbouw. Deze opgaven zetten druk op de fysieke ruimte, met water en bodem als leidende factoren.¬†Overheden en belanghebbenden moeten…