Angela Riddering

‘Minder regels, meer vertrouwen’

De overheid kan beter werken. Met meer vertrouwen in elkaar, en met minder regels. Op die manier maken we organisaties en systemen die beter werken voor burgers en bedrijven. En is het prettig werken bij de overheid. Ik geniet ervan als mensen met plezier aan het werk zijn, als ze hun talenten benutten voor de opgaven van de maatschappij. 

Met oog voor cijfers, resultaten én voor de mensen leid ik programma’s en teams. Ik sta voor vertrouwen creëren, controle durven loslaten en problemen vanuit verschillende perspectieven aanvliegen. Door gebruik te maken van lef, creativiteit en co-creatie geef ik invulling aan mijn opdrachten, workshops en teamsessies. Ik put daarbij uit meer dan 25 jaar ervaring als manager van staf- en lijndiensten en als projectleider en programmamanager.

Voor welke opgavenje kun je mij vragen? Uitdagende of complexe veranderopgaven waarbij het erom draait resultaten te behalen die aansluiten bij wat er in de maatschappij nodig is. Als er van abstracte concepten een vertaling nodig is naar strategie, tactische keuzes en praktische handelingen. Omdat ik zowel staf- als lijnmanagement ervaring heb weet ik de verbinding die nodig is tussen staf en lijn te leggen en die te borgen. En ik vind een ‘Mission Impossible’ uitdaging waarbij er veel creativiteit nodig is om tot een oplossing te komen altijd fijn!

Aansprekende voorbeelden van opdrachten:

  • Als interim-manager het Programma Sociale Veerkracht geleid bij provincie. Energie toegevoegd, focus aangebracht, resultaten zichtbaar gemaakt. Uitkomsten geborgd in de organisatie;
  • Het Management Team van een Sociale Dienst begeleid tot een gezamenlijke visie en wijze van samenwerking en deze uitgewerkt naar praktische afspraken;
  • In de rol van concerncontroller bezuinigingstraject bij gemeente opgezet en vormgegeven, inclusief bestuurlijk traject;
  • Workshops ‘balans vinden tussen control en vertrouwen’ voor groep controllers;
  • Manager van een beleidsafdeling in het sociaal domein, inclusief vormgeven regionale inkoop.

Carrière

Sinds 2019 is Angela verbonden aan PRCS. Hiervoor heeft ze diverse hoger managementfuncties in het sociaal domein bij gemeenten gehad, waarbij zowel beleid als uitvoering aan de orde kwamen. Van oorsprong is Angela financial/ controller. In die rol heeft ze zowel bij gemeenten als andere overheidsorganisaties afdelingen geleid.

Angela heeft samen met Frans de Jong het boek geschreven “Veldgids Vertrouwen: alles onder controle?”. Momenteel werkt ze samen met Herrie Geuzendam aan een publicatie met als thema: hoe om te gaan met publieke vraagstukken die onzeker zijn en zich met onzekerheid omgeven; wat betekent dit voor mogelijke strategieën van handelingsperspectieven, zodat je wel iets doet en niet verlamd raakt door al dat niet-weten? Wat betekent dit voor je bedrijfsvoering?

Contact

Tel.: +31 (0)6 48 42 06 99
E-mail: angela.riddering@prcs.nl
Linkedin: Angela Riddering