Annemieke Sonneveld

Annemieke Sonneveld

‘Aandachtig kijken naar het nu opent de deur naar de toekomst.’ Geïnspireerd door Tich Nhat Hanh

Wat is hier nu echt nodig? Dat is de vraag die ik mezelf vaak stel wanneer ik aan de slag ga bij een nieuwe opdracht. Het is een zinnetje waarin de klemtoon steeds op iets anders ligt. “wat’, “hier”, “nu” en “echt” en “nodig”. Onderzoeken hoe zaken zijn ontstaan en bekijken wat nodig is om dat te verbeteren en de verandering vervolgens in gang zetten. Bij elke organisatie is het weer iets anders. Dat geheel vind ik leuk.

Ik breng beweging in een organisatie vanuit de inhoud en vanuit relaties. Ik zet radartjes aan, zorg dat ze gaan draaien zodat de organisatie het uiteindelijk weer zelf kan.  Hierin combineer ik mijn ‘harde’ basis en sporen in projectmatig werken en digitalisering met mijn ‘zachte’ basis uit Zen, coaching, deep democracy en verandermanagement.

En daarbij heb ik ook een missie. Ik zie al 25 jaar veel misvattingen rondom digitalisering. Het wordt te vaak gezien als een wondermiddel of alleen als een kostenpost. Ik zie nog steeds te veel projecten met een digitaliseringscomponent mislukken. Nog steeds onderschatten we de ICT-kloof. Dat moet anders. En het kán anders. Door de kloof tussen vraag en aanbod naar digitalisering te optimaliseren. Meer te werken vanuit heldere doelstellingen, goede samenwerkingsstructuren en door elkaar echt heel goed te leren begrijpen.

Waar kun je mij voor vragen? Als strategisch adviseur digitale transformatie, programmamanager, ad-interim strategisch informatiemanager en CIO.

Aansprekende voorbeelden van opdrachten

  • Strategisch adviseur: Opstellen visie en beleid informatievoorziening samen met de informatiemanagers, directeuren en lijnmanagers. Met als doel het digitaal leiderschap te vergroten, zodat projecten beter gaan aansluiten bij de strategische doelen van de organisatie.
  • Programmamanagement digitale transformatie: Aansturen programma, optimaliseren projectenportfolio en PMO en coaching projectleiders.
  • CIO ad-interim: Opzetten CIO office, IV governance en portfolio management, aanscherpen “I” rollen en projectrollen (o.a. opdrachtgeverschap) bij de directie, business en bij de ICT afdeling en coachen van deze rollen.

Carrière

Annemieke werkt al meer dan 25 jaar als consultant op het raakvlak business & ICT. Ze heeft eerst gewerkt in de commerciële sector (met name bankwezen en bouwwereld) vanuit grotere consultancy bedrijven zoals Ordina en daarna Deloitte. De afgelopen 10 jaar werkt zij vanuit haar eigen bedrijf, met name voor (semi-)overheid organisaties.

Contact

Tel.: +31 (0)6 36 48 17 69
E-mail: annemieke.sonneveld@prcs.nl
Linkedin: Annemieke Sonneveld