Antoin Schraven

“Vanuit een brede kijk samen ontwikkelen wat nodig is”

Een vraagstuk staat nooit op zichzelf en dient bezien te worden vanuit zijn context is mijn ervaring. Verleden, heden en toekomst spelen daarbij allemaal een rol. Vanuit dit vertrekpunt werk ik met de betrokkenen toe naar de verandering die nodig is. En belangrijk, waaraan zij ook zelf een bijdrage moeten leveren. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het bezweren van een crisis, het komen tot zelforganisatie van een team of het door ontwikkelen van de gehele organisatie. In alle gevallen vraagt het aandacht aan zowel de structuur- als de cultuurkant. Intussen gaat het operationele werk door en moet de organisatie leren het zelf te doen (autonomie). In dit krachtenveld voel ik mij thuis en ben ik in staat om rust, orde en volgorde te brengen. Centraal daarbij zijn het werken aan de samenhang der dingen (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) en het creëren van verbinding tussen alle stakeholders.

Waar kun je me voor vragen? Ik adviseer en begeleid leidinggevende(n), teams en organisaties bij het realiseren van hun (verander)opgaven. Mijn specialiteit is complexe vraagstukken waarbij ik help met het doorgronden van patronen en ontwarren van ordeningsvraagstukken. Vanuit een gedegen analyse werk ik toe naar een pragmatische aanpak. Met mijn ruime ervaring op het gebied van Operations, Bedrijfsvoering, projecten en programma’s en mijn bedrijfs- en veranderkundige kennis, begeleid ik organisaties bij het waarmaken van hun ambities

Aansprekende voorbeelden van opdrachten:

  • Organisatieontwikkelaar bij een kennisinstituut om een team professionals te begeleiden naar zelforganisatie.
  • Programmamanager organisatieontwikkeling van een grote overheidsorganisatie. Doel: een daadkrachtige en wendbare organisatie die in staat is mee te bewegen in een sterk veranderende omgeving.
  • Interim teammanager Compliance en Juridische zaken van een grote overheidsorganisatie.
  • Operationeel directeur van een productiebedrijf van baggerschepen.
  • Organisatieadviseur en -begeleider van een transitie ICT-organisatie naar ketengericht werken.
  • Projectmanager van Lean Implementatie bij de ICT-afdeling van een bankorganisatie.
  • Senior quality manager van ICT-programma CRM-implementatie bij een bankorganisatie.

Carrière

Met als achtergrond technische bedrijfskunde, heb ik ruime ervaring opgedaan als (project-/programma-/portfolio-) manager, directielid en adviseur/begeleider van veranderingen in grote diversiteit aan organisaties, klein en groot, profit en non-profit. In dat werk heeft ontwikkeling altijd een belangrijke rol gespeeld en zo ben ikzelf ook voortdurend in ontwikkeling geweest. In 2023 rond ik de 3-jarige Phoenix opleiding ‘professionele communicatie’ af. Het maakt voor mij dat samen werken steeds weer inspirerend en uitdagend blijft.

Contact

Tel.: +31 (0)6 14 00 68 68
E-mail: antoin.schraven@prcs.nl
Linkedin: Antoin Schraven