Arjen Schepers

‘Hart voor de publieke zaak’

Als persoon, maar ook als manager en adviseur, doe ik mijn best om het elke dag een beetje beter te doen dan de dag ervoor. Ik voel me thuis in organisaties die verandervraagstukken hebben, strategieën willen aanscherpen of concretiseren om hun dienstverlening en presterend vermogen verder te laten groeien. Organisaties die werken vanuit hun kernwaarden en inclusief denken en werken willen omarmen. Voor mij is verandering een constante factor. Ik geloof dat mensen willen veranderen, voorwaarde is wel dat ze die verandering mede vorm mogen geven. Ik help graag om dat mogelijk te maken.

Waar kun je me voor vragen? Als directeur, adviseur, interim-manager of projectleider help ik organisaties om verandering en vernieuwing te benutten met oog voor opgave, mens en organisatie en haar omgeving. Zonder de bedoeling uit het oog te verliezen, onderzoek ik graag wat er echt leeft, probeer mensen in hun kracht te zetten en te blijven leren en verbeteren. Doe waar je sterk in bent, ontwikkel je talenten en vergeet niet te genieten. Later is nu!

Aansprekende voorbeelden van opdrachten:

  • Interim algemeen directeur/provinciesecretaris voor Provincie Fryslan.
  • Kwartiermaker Knoopunt Communicatie Informatie Oekraïne, het oprichten en inrichten van de projectorganisatie voor de landelijke opvang en spreiding van Oekraïense vluchtelingen in opdracht van Ministerie J&V en Veiligheidsberaad.
  • Programmadirecteur bedrijfsvoering bij een provincie, het versterken van de bedrijfsvoering.
  • Projectleider voor de doorontwikkeling en kanteling van de topstructuur van een gemeentelijke organisatie;
  • Realisatie van het strategisch meerjarig beleidsplan van een Veiligheidsregio met de daarmee gepaard gaande doorontwikkeling van de (top)structuur van de organisatie;
  • Projectleider voor de doorontwikkeling van de bevolkingszorgtaken van elf gemeenten;

Carrière

Sinds januari 2022 is Arjen aangesloten bij PRCS als interimmanager en organisatieadviseur. Hiervoor was hij actief als gemeentesecretaris in Lelystad en directeur van veiligheidsregio IJsselland en manager bij gemeenten. In deze rollen hield hij zich vooral bezig met de grotere, meerjarige, strategische opgaven. Arjen werkte aan het begin van zijn carrière, na zijn studie bedrijfscommunicatie de eerste jaren met veel plezier in het bedrijfsleven op het gebied van marketing & sales. Daarna maakte hij de beweging naar het publieke domein en rondde een studie Implementation & Change Management af en werkte hij inhoudelijk op het gebied van crisisbeheersing en brandweerzorg.

Bestuurders en managers waarmee Arjen samenwerkte zeggen over hem: “Overziet het bestuurlijk-ambtelijke speelveld goed, snapt de processen die daarmee gepaard gaan en doorziet de belangen die spelen snel. Maakt lastige vraagstukken en strategische opgaven uitdagend, praktisch en uitvoerbaar. Heeft oog voor het hele speelveld van vraagstukken, daagt bestuurders, leidinggevende en medewerkers uit. Blijft in verbinding, is duidelijk en hanteert een losse stijl van communiceren. Houdt ervan om uitgedaagd te worden”.

Contact

Tel.: +31 (0)6 19 15 36 18
E-mail: arjen.schepers@prcs.nl
Linkedin: Arjen Schepers