Chantal van der Meer

‘Verandering begint met een andere manier van kijken’

Mijn werkhart ligt bij het begeleiden van organisaties met maatschappelijke impact die zichzelf willen vernieuwen. En die willen blijven leren en verbeteren. Ik maak de praktische vertaalslag van strategische doelen naar de operatie. En maak hierbij een sterke verbinding tussen de bedrijfskundige kant en de menskant.

Ik geloof in veranderingen van binnenuit. Met elkaar op onderzoek uitgaan, nieuwe manieren ontdekken en snel doorvoeren in de praktijk. Al doende uitvinden wat werkt en wat niet. Hiermee help ik organisaties om de gewenste ontwikkeling of verandering zelf te realiseren.

Waar kun je me voor vragen? Vormgeven en implementeren van nieuwe werkwijzen, optimaliseren van (samenwerking binnen) processen/procesketens voor meer klantwaarde en efficiency. In de rol van adviseur, projectleider en/of procesbegeleider kom ik organisaties hierbij graag versterken.

Aansprekende voorbeelden van opdrachten:

  • Projectleider ontwikkeling van een landelijk netwerk om pioniers op het vlak van ‘responsief werken’ bij de overheid met elkaar te verbinden
  • Adviseur en procesbegeleider verandertraject in het kader van de transitie naar een wendbare en meer extern gerichte organisatie bij een waterschap
  • Adviseur opzet programmaplan om invulling te geven aan organisatievernieuwing op het vlak van flexibel en/of gepersonaliseerd studeren bij een hogeschool
  • Projectleider binnen verbeterprogramma met als doel professionaliseren project- en programmamanagement bij een waterschap
  • Projectleider en adviseur optimalisatie van administratieve processen bij een landelijke vereniging in de zorg
  • Adviseur en procesbegeleider verbetersessies en ‘heidagen’ in het kader van een meerjarig organisatieontwikkeltraject bij een waterbeheerorganisatie in Senegal
  • Projectleider en adviseur optimalisatie processen/procesketens en de samenwerking daarbinnen, alsmede implementatie van ‘continu verbeteren’ bij een waterschap
  • Adviseur en procesbegeleider integratie van primaire processen na een overname bij een internationale verzekeraar en begeleiden van medewerkers in hun nieuwe samenwerking

Carrière
Sinds begin 2018 is Chantal als adviseur verbonden aan PRCS. Hiervoor is zij bij verschillende organisaties actief geweest met organisatieontwikkeling. Als intern adviseur in de luchtvaart- en waterschapsector en als consultant bij adviesbureau KPMG.

Contact
Tel.: +31 (0)6 15 16 10 42
Email: chantal.van.der.meer@prcs.nl
Linkedin: Chantal van der Meer