Chantal van der Meer

‘Verandering begint vaak met een andere manier van kijken’

Mijn werkhart ligt bij het begeleiden van veranderingen bij organisaties die zichzelf willen vernieuwen. En die willen blijven leren en verbeteren. Ik maak een sterke verbinding tussen de bedrijfskundige kant en de menskant van de verandering door veel aandacht te geven aan de benodigde cultuur- en gedragsverandering. Op zoek gaan naar de functie van belemmerende (gedrags)patronen en weerstanden geeft vaak nieuwe inzichten en een andere kijk op wat nodig is om het doel te behalen.

Ik geloof in veranderingen van binnenuit. Met elkaar op onderzoek uitgaan, nieuwe manieren ontdekken en snel doorvoeren in de praktijk. Al doende uitvinden wat werkt en wat niet. Hiermee help ik organisaties om resultaten duurzaam te maken.

Waar kun je me voor vragen? Veranderingen in de bedrijfsvoering waarvoor cultuur- en gedragsverandering nodig is. Meedenken en adviseren over wendbare vormen van organiseren. Optimaliseren van processen voor meer klantwaarde en efficiency. Als adviseur, projectleider of coach kom ik organisaties hierbij graag versterken.

Aansprekende voorbeelden van opdrachten:

  • Vormgeven en begeleiden cultuurverandering bij een waterschap in het kader van de transitie naar een wendbare en extern gerichte organisatie
  • Adviseren over optimalisatie van financiële processen bij een retailserviceorganisatie
  • Adviseren en begeleiden van een waterbeheerorganisatie in Senegal op het gebied van organisatieontwikkeling en cultuurverandering
  • Begeleiden van verbeterteams bij het optimaliseren van processen en coachen van leidinggevenden bij de implementatie van ‘continu verbeteren’ bij een waterschap
  • Verbeteren processturing op logistieke processen van een groothandel
  • Uitvoeren impactanalyse in verband met een beoogde centralisatie van facilitaire diensten bij een ministerie
  • Begeleiden van teamsessies bij een waterschap waarin gedrag en samenwerking centraal staan in relatie tot gewenste veranderingen
  • Adviseren over integratie van primaire processen na een overname bij een internationale verzekeraar, begeleiden van de medewerkers van beide partijen in hun nieuwe samenwerking

Carrière
Sinds begin 2018 is Chantal als adviseur verbonden aan PRCS. Hiervoor is zij bij verschillende organisaties actief geweest met organisatieontwikkeling. Als intern adviseur in de luchtvaart- en waterschapsector en als consultant bij adviesbureau KPMG. Naast haar advieswerk coacht Chantal ook leidinggevenden met een ontwikkelvraag en faciliteert zij teamsessies voor teams in verandering. Ze is gecertificeerd om ‘Management Drives’-testen af te nemen.

Contact
Tel.: +31 (0)6 15 16 10 42
Email: chantal.van.der.meer@prcs.nl
Linkedin: Chantal van der Meer