Ellen van Poorten 2023

Ellen van Poorten

‘Als je een vraag stelt, schaam je je misschien even. Als je de vraag niet stelt en het antwoord niet te weten komt, zal je je de rest van je leven schamen.’ (Japanse wijsheid)

Ik krijg energie van strategische ontwikkelingen en veranderingen, het stakeholdermanagement, maar ook van het opzetten en succesvol maken ervan. Strategische veranderingen doorvoeren en complexe vraagstukken analyseren en ontrafelen. Waar moeten, of kunnen zaken beter of missen we juist zaken? En hoe moeten we dat doen, wat is daarvoor nodig? Gedreven om dit tot een goed resultaat te brengen en dat zonder elkaar uit het oog te verliezen is waar ik om bekend sta. Daarnaast ben ik ondernemend en innovatief. Denk buiten kaders, zoek naar mogelijkheden en denk altijd in kansen en uitdagingen. Hoe? Als verbindende factor, ontspannen en met humor, maar altijd met het oog op het te bereiken resultaat.

Waar kun je mij voor vragen? Voor programma-, en projectmanagement, waarbij conceptuele veranderingen moeten plaats vinden of een nieuw concept of nieuwe organisatie ontwikkeld en opgebouwd moeten worden. En ook als kwartiermaker. Het samenbrengen van bedrijfsleven en overheid om gezamenlijke investeringen te realiseren. Ik werk graag op het snijvlak van publiek-privaat en IT. En ook zeker voor deze: Sales.

Aansprekende voorbeelden van opdrachten:

  • Projectleider Verbeteren & Versnellen bij Uitvoering Herstel Toeslagen (UHT) bij de Belastingdienst.
  • Directeur Floriade Werkbedrijf, een coöperatie van Randstad, UWV en gemeente Almere.
  • Kwartiermaker economische groei voor gemeente Almere, MRA en provincie Flevoland.
  • PPS (Publiek Private Samenwerkingen) opzetten. Gedeelde investeringen tussen bedrijfsleven en overheid om het beste van beide partijen te gebruiken voor een bestendig resultaat o.a. Green Innovation Hub.
  • Projectleider voor herstructurering van organisaties. Met als doel efficiëntere en resultaatgerichter (samen)werken. Bijvoorbeeld bij de gemeente Almere: aanvraag van uitkeringen in de backoffice ondergebracht en actief terugkeer naar werk als basis dienstverlening ingericht.
  • Programmaleider Leven Lang Leren, kansen en mogelijkheden omzetten in daadwerkelijke programma’s zoals her-, en omscholingsprogramma’s en -instellingen zoals o.a. ICT Tribe.
  • Arbeidsmarktanalyses (internationaal, nationaal en regionaal) op basis van trends en ontwikkelingen, keuzes en mogelijkheden voor de arbeidsmarkt in kaart brengen.
  • Projectleider Grootschalige werving, o.a. ruim 500 mensen geworven voor de vestiging van Inditex in Nederland.

Carrière

Ellen heeft 18 jaar bij Randstad gewerkt, waaronder de laatste 8 jaar in het Landelijk Directie Team, als Directeur Project Recruitment, Outsourcing en Special Projects. Zij was daarbij o.a. verantwoordelijk voor de projectorganisatie met meer dan 50 externe projecten en ruim € 150 miljoen omzet. Daarna is ze naar ING Bank gegaan waar ze verantwoordelijk was voor de externen organisatie. Deze heeft ze geherstructureerd en daarbij een enorme besparing weten te realiseren. Daarna is ze algemeen directeur bij USG People geweest, verantwoordelijk voor het Professionals segment.  Ellen heeft ruime leidinggevende ervaring en is gewend om organisaties van 5.000 tot 15 man te leiden. Óf zoals zij het zelf noemt, te inspireren. Sinds een aantal jaar werkt ze op interim basis in verschillende rollen. Ze is tevens als commissaris actief, o.a. bij de VMCA (Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere). In 2015 was Ellen, Zakenvrouw van het Jaar in Flevoland.

Contact

Tel.: +31 (0)6 49 38 85 60
E-mail: ellen.van.poorten@prcs.nl
Linkedin: Ellen van Poorten