Herrie Geuzendam

‘Samen zinvol organiseren’

Ik geniet ervan wanneer mensen ervaren dat samenwerken met anderen zorgt voor toegevoegde waarde. Dat zij zien dat ze samen meer kunnen dan alleen.Wil je iets bereiken, dan heb ik de overtuiging dat je dat doet door de ander het beste te gunnen. Dan komt het beste ook naar jezelf toe.

Ik zorg graag dat mensen binnen de publieke sector met elkaar een beweging gaan maken waar maatschappij, management, medewerkers en bestuur profijt van hebben. Ik spreek in dat kader graag over zinvol organiseren, omdat ik het liefst bijdraag aan de toegevoegde waarde en betekenis vanuit de organisatie met en naar de maatschappij. Alleen díe dingen doen die resultaat opleveren.

Voor welke opgaven kun je mij vragen? Ambitieuze of complexere veranderopgaven om de organisatie, het management, de bedrijfsvoering of control verder te optimaliseren zodat ze een antwoord geven op de gewenste dienstverlening van morgen. Ik werk veel en graag aan inrichtingsvraagstukken rond de ontwikkeling en implementatie van integrale bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor de Omgevingswet, het Sociaal Domein of die van de ontwikkeling van financial- naar businesscontrol.

Aansprekende voorbeelden van opdrachten:

  • Moderniseren gemeentelijke bedrijfsvoering bij een veelheid aan (middelgrote en 100.00+) gemeenten: inzicht, overzicht en transparantie aangebracht tussen bestuurlijke (beoogde) doelstellingen, rollen en inzet van middelen om van daaruit mogelijkheden te hebben keuzes te maken
  • Begeleiden heroriëntaties op strategie, rol en inzet van middelen/ bezuinigingen (kerntakendiscussies; o.a. o.b.v. benchmarking)
  • Begeleiding fusies en intergemeentelijke samenwerking bij meerdere gemeenten
  • Doorontwikkeling registratie- informatiesysteem op terrein van usability, privacy en managementinformatie van G4-gemeente
  • Analyse en advies heroriëntatie topstructuur en governance, versterking management en (zelf)organisatie regionale overheidsgezondheidsorganisatie (GGD, GHOR, RAV en Veilig Thuis)
  • Ontwikkelen basismonitor sociaal domein; betekenisvolle set prestatie indicatoren sociaal plein en centrale plek waarin data voor basismonitor verzameld en beheerd wordt voor middelgrote gemeente
  • Doorontwikkeling en herpositionering (financiële) controlfunctie, ontwikkeling van financial- naar businesscontrol middelgrote en 100.00+ gemeenten, provincies en waterschappen onder andere in relatie sharedservicecenter
  • Interim concerncontroller/hoofd Financiën G4- en middelgrote gemeenten
  • Programmamanager bouw serviceorganisatie voor vier gemeenten
  • Projectleider/adviseur financiële impactanalyse implementatie Omgevingswet voor werkorganisatie van twee samenwerkende gemeenten

Carrière

Herrie is partner bij PRCS sinds 1 september 2019. Hij heeft een rijke ervaring als adviseur/ partner/ directeur bij PriceWaterhouseCoopers, KPMG, BMC en JSConsultancy en daarvoor bij meerdere overheden in de rol van directeur bedrijfsvoering. Hij is tevens verbonden aan het ZijlstraCenter voor leadership and governance van de VU Amsterdam als ontwikkelaar en docent van leergangen op het terrein van public control.

Herrie richt zich vanuit PRCS op het advies en management rondom het toekomstbestendig laten worden en blijven van organisaties in de publieke sector.

Contact

Tel.: +31 (0)6 22 33 8683
E-mail: herrie.geuzendam@prcs.nl
Linkedin: Herrie Geuzendam