Kit-Yu Lo

‘Sometimes it only needs a small change to create a bigger gain’

Ik ben een voorstander van positive thinking. Kijken naar kansen en mogelijkheden en vooral gebruik maken van ieders individuele krachten. Dit doe ik veelal door middel van het houden van interactieve werksessies en in gesprek gaan met betrokkenen, om samen te werken aan de meerwaarde waar we op zoek naar zijn. Het is fijn om mijn ervaringen en kennis te kunnen delen. Nog leuker is dat ik bij iedere opdrachten weer nieuwe inzichten krijg en telkens weer opnieuw leer. Blijven verbazen en nieuwsgierig blijven, net als een klein kind. Hoe leuk is dat. Ik ben een verbindende organisatieadviseur die de mensen betrekt door middel van werksessies en de samenwerking zoekt met verschillende lagen van de organisatie. Met een focus op kansen en op wat er vooral wel mogelijk is.

Waar kun je me voor vragen? Verandervraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering en in het specifiek Control & Finance en IV, Waarde management en organisatieontwikkeling. Ook kun je me benaderen voor strategische vraagstukken, zoals het opzetten of ontwikkelen van strategische doelen, een meerjarig plan of je business/ marktpositie (opnieuw) bepalen. Ik word er écht blij van wanneer mijn adviezen nieuwe inzichten gaan bieden en het vervolgens de betrokkenen weer een stap verder kan brengen. Ik ben pragmatisch en maak veel gebruik van metaforen en alledaagse voorbeelden. Geen dure woorden of complexe theorieën, down to earth.  Klein en dichtbij. Verandering heeft soms maar iets kleins nodig….

Aansprekende voorbeelden van opdrachten:

  • Begeleiden en opzetten van meerjarige doelen met bijbehorende sturing & monitoring bij een subsidieorganisatie.
  • Opzetten & (door)ontwikkelen van Management Informatie bij verschillende rijksoverheidsdiensten.
  • Adviesrapport toekomstbestendige inkooporganisatie voor een 1 van de 4G die vervolgens actief is opgepakt in hun programma doorontwikkeling.
  • Implementatie van diverse applicatie/ softwarepakketten op financieel gebied en Business Intelligence.
  • Implementatie van verplichtingen administratie.
  • Begeleiden van procesverbetering voor Bedrijfsvoering bij zowel bedrijfsleven als publieke sector.
  • Ontwikkelen & adviseren van new business.

Carrière

Ik ben een ondernemer in hart en nieren. Op mijn 24e had ik mijn eerste bedrijf in de kunst (en niet mijn laatste bedrijf). Na mijn avontuur als ondernemer en als kunsthandelaar ben ik de wereld van Finance & Control ingerold. Ik heb een mooie leerschool, van 5 jaar, bij PwC gehad. Van de interne financiële administratie naar de consultancy. Tijd voor een vervolgstap. Naast advies geven, wilde ik ook de opzet, het bestaan en de werking zien en begeleiden. Dat heb ik met veel plezier gedaan bij verschillende werkgevers: van een verzekeraar tot aan handelsbedrijven en uitgeverijen. Sinds 2012 ben ik zelfstandige op het gebied van bedrijfsvoering, verandermanagement en waardemanagement. Dit doe ik voor zowel voor kleine zelfstandige als grotere bedrijven, zowel binnen de publieke als private sector.

Contact

Tel.: +31 (0)6 6 49 29 57 26
E-mail: kit-yu.lo@prcs.nl
LinkedIn: Kit-Yu Lo