Lydia van Oudenaren

Snel tot de kern komen in complexe situaties en dat op een bondige manier kunnen verwoorden. Dat is wat mij kenmerkt. Soms hoort vertragen daarbij, om met elkaar echt te begrijpen waar het om gaat. Ik combineer diplomatie en buiten de kaders denken. Tegelijkertijd zet ik zaken strak weg om het overzicht te houden en vooruitgang te boeken.

Medewerkers, bewoners of patiënten weten vaak prima wat ze willen en kunnen. Ik geloof erin dat we die kennis beter kunnen benutten in organisaties. Daar zit ook mijn drijfveer: alle kennis die er is omhooghalen en gerichte keuzes maken. Door openhartige gesprekken aan te moedigen worden gedragen beslissingen genomen en doelen gehaald. Mensen blijven in verbinding met elkaar. Ook als het lastig is en er meningsverschillen zijn; dat zorgt er juist voor dat er een rijkdom aan mogelijkheden is.

Door dillemma’s als paradoxen te benaderen kun je spanningen positief inzetten.

In het werk benut ik mijn sterk ontwikkelde intuïtie, vermogen tot scherpe analyse en lichaamstaal om beweging te creëren.

Wat ik voor je doe:
Grenzen en mogelijkheden hebben elkaar nodig, ook in jouw organisatie. Daar help graag bij. Als organisatieadviseur ben ik je klankbord en bedenken we samen haalbare en houdbare oplossingen.  Als teamcoach begeleid ik jou en je teams waar het vast is gelopen of waar je koers wilt bepalen. In de rol van interimmanager of programmamanager breng ik focus aan, stuur ik realistisch op doelen en financiën en ben ik voor bestuur en medewerkers een betrouwbaar en ervaren mens.

Aansprekende voorbeelden van opdrachten:

  • Begeleiden directieteam forensische GGZ bij de samenwerking tijdens de coronacrisis.
  • Adviseren directie en bestuur over integriteitsvraagstuk in een landelijke zorgorganisatie.
  • Begeleiden MT-dagen gemeenten om de samenwerking, ruimte en focus weer helder te krijgen. Verbinding en afspraken als resultaat om verder mee te gaan.
  • Samenstellen en opbouwen nieuw team Beleid & Strategie bij een middelgrote gemeente.
  • Programmamanager implementatie nieuwe wetgeving bij een artikel 12 gemeente; aansturing van een team van 11 mensen, financiën op orde krijgen, goede relatie met bestuur krijgen en mensen gemotiveerd houden.
  • Als programmamanager organisatieontwikkeling werken aan sterke teams, vernieuwing van het directieteam en de nieuwe rollen van de HR-adviseurs. Samen met de algemeen directeur en de OR werken aan draagvlak en ontwikkeling.
  • Projectleider Stadsvisie om koers voor de stad te bepalen in samenwerking met een raadswerkgroep, directie en projectteam van 10 mensen. Gemeente- en stadsbreed participatieproces uitgevoerd.
  • Trainen afdeling Verkeer & Vervoer van 100.000+ gemeente in participatieprocessen en echt contact maken met collega’s, bewoners en bedrijven.
  • Coaching van leidinggevenden en medewerkers die zijn vastgelopen of ondersteuning willen in hun rol.
  • Gemeenteraden trainen op het gebied van participatie en deep democracy.

Carrière

Lydia heeft haar hele carrière in het openbaar bestuur gewerkt. Als jurist, programmamanager en 10 jaar als leidinggevende in het fysieke en sociale domein. Sinds 2018 werkt ze als externe organisatieadviseur voor verschillende organisaties in de rol van (team)coach, adviseur en interimmanager. Ze geeft les aan masterstudenten over beïnvloeden en stakeholdermanagement. Daarnaast is ze lid van een Raad van Commissarissen bij een woningcorporatie en bestuurslid van een kleine landelijke zorgorganisatie met aandachtsgebieden HR en financiën. Lydia is jurist en bestuurskundige. Ze is opgeleid als antropologisch teamcoach en getraind in deep democracy, lichaamstaal en -werk.

Contact

Tel.: +31 (0)6 41 15 31 13
E-mail: lydia.van.oudenaren@prcs.nl
Linkedin: Lydia van Oudenaren