Patrick Kraan

Ik wil vanuit verbinding, inzicht in patronen en pragmatisch handelen bijdragen aan verandering binnen organisaties.

‘Tussen willen en veranderen ligt moed’

Waarom lopen mensen, teams en organisaties vast terwijl er vaak sprake is van een hoop vakmanschap en wilskracht? Wat maakt dat er sprake is verlamming, vastgeroeste patronen die zelf zijn bedacht en hoe kun je dit weer openbreken? Ik ben vooral nieuwsgierig hoe de dingen gaan zoals ze gaan binnen een organisatie. Die nieuwsgierigheid verrijkt me en helpt om een volgende stap te zetten.

Patronen die er zijn en op elkaar inwerken zijn vaak disfunctioneel en vormen vaak een haakje om te veranderen. Meervoudig kijken helpt mij om tot verschillende handelingsperspectieven te komen hetgeen leidt een effectieve aanpak met een structureel effect. Ik wil graag bijdragen aan organisaties, leidinggevende en professionals die op het vlak van verandering en ontwikkeling een succes willen maken. Soms sta ik wat meer aan de zijkant en heb ik meer een adviserende rol, soms sta ik er middenin en pleeg ik zelf interventies. Altijd met oog voor resultaat, mens en vakmanschap.

Ik breng hierin mijzelf mee: ik geloof sterk in pragmatisch handelen om vastgelopen teams verder te helpen of processen te verbeteren. Ik sta sterk in verbinding met mensen en partijen met wie ik samenwerk. Ik schuw daarbij niet om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken. Kennis van verschillende veranderstrategieën, systemisch werken, transactionele analyse en mijn professionele geweten helpen mij hierbij.

Waar kun je me voor vragen? Ik adviseer en begeleid leidinggevende(n), teams en organisaties met een opgave, waarbij een verandering of ontwikkeling noodzakelijk is. Ik kan helpen om te komen tot een juiste redenering en de daarbij aansluitende veranderaanpak bij pittige en taaie vraagstukken in een organisatie. Mijn aanpak richt zich vooral op de opgave in relatie tot het ontwikkelen van wendbaarheid van de medewerkers en/of organisaties zelf om toekomstbestendig te zijn. Daarbij gaat het wat mij betreft niet alleen over structuren en/of modellen, maar vooral over het ontwarren van patronen en het kunnen beïnvloeden van de context waarin medewerkers of organisaties zich bevinden. Dit kan ik doen van een adviseursrol of een interim rol. Met mijn inhoudelijke achtergrond vanuit Financiën/HRM/Bedrijfsvoering in combinatie met een veranderkundige opleiding / ervaring ben ik van veel toegevoegde waarde voor overheidsorganisaties.

Aansprekende voorbeelden van opdrachten:

 • Ontwikkelen en herpositionering van controlfunctie, duidelijkheid creëren wat betreft positie en concerntaken, ontwikkelen en implementeren van financial en businesscontrol bij 100.000+ gemeenten
 • Het managen van vergaande samenwerking van gemeenten in een shared service center binnen de gehele financiële kolom van een nieuw opgezette gemeenschappelijke regeling
 • Het ontwikkelen en ontwerpen van een programmabeheersingplan alsmede het opzetten van een beheersysteem rondom de verantwoordingsrapportage binnen een Alliantie
 • Ontwikkelen community programma voor kennisdeling, ontmoeten, verbinding en diverse activiteiten om bij te dragen aan programmadoelen
 • Het begeleiden van meerdere teams op samenwerking, doorontwikkeling, Agile-SCRUM methodiek en teaminterventies
 • Het begeleiden (her)oriëntaties doelen, middelen, jaarplan bezuiniging bij programma’s en gemeenten
 • Interim HRM-manager wegens vervanging van een 100.000+ gemeente
 • Outsourcen van personeels- en salarisadministratie
 • Interim Hoofd Administratie ziekenhuis
 • Projectleider bezuinigingsoperatie multinational
 • Interim Hoofd AO/IC agentschap ministerie

Carrière

Sinds 2020 is Patrick als adviseur, begeleider en interimmanager verbonden aan PRCS, vlak nadat hij is opgestart als zelfstandige. Daarvoor werkte hij als manager op het snijvlak van bedrijfsvoering (Financiën en HRM in het bijzonder) en werkte hij voor aantal programma’s. Tevens heeft hij een aantal teams en directie begeleid in hun ontwikkeling.

Daarvoor was hij Manager Financiën bij een opstart van een gemeenschappelijke regeling in het publieke domein en heeft hij als manager Finance bij Conquaestor gewerkt. Deze leidinggevende rollen gingen vaak gepaard met verandervraagstukken.

Contact

Tel.: +31 (0)6 42 25 56 67
E-mail: patrick.kraan@prcs.nl
Linkedin: Patrick Kraan