Paul van Wijk

‘De wijsheid van de groep’

Het succes van iedere verandering wordt bepaald door blijvend te luisteren naar alle betrokkenen, benut de wijsheid van de groep. Als persoon ben ik trots als de (interne) klant weer centraal staat en medewerkers hun talenten en competenties kunnen inzetten. Hiermee wordt de visie werkelijkheid en de strategie uitgevoerd. De aanpak van iedere verandering doe ik volgens mijn concept “continu verbeteren in een lerende organisatie”. Een lerende organisatie waarbij fouten maken mag en kennis delen moet. Een continu verbeterproces waarbij real time inzicht in doelstellingen, voortgang en gemaakte afspraken iedere dag nieuwe energie geeft. Wanneer het bestuur en management daadwerkelijk in de coachende en faciliterende rol stappen en de medewerkers zelf organiserend worden komt de voldoening van mijn opdracht. De mensen waarmee ik in verbinding sta omschrijven mij als innovatief, ondernemend en strategisch denkend met een resultaatgerichte focus. Maar ook als mensgericht, verbinder, teambuilder en katalysator van veranderingen.

Waar kun je mij voor vragen? Opdrachten waarbij ik de (interne) klant weer centraal mag zetten. Waarbij medewerkers weer ingezet worden op hun talenten en competenties en ondernemend gaan bijdragen aan de doelstellingen van de organisatie. Opdrachten voor ontwikkeling van missie, visie en strategie en daarbij de vraag om dit te borgen in de cultuur en de processen. Ook voor vraagstukken waar de organisatie heeft te ontwikkelen naar efficiënt, effectief en flexibel. Of daar waar processen en (IT) systemen dienstbaar, wendbaar en begrijpbaar moeten worden ingericht. In de rol van interim manager, projectmanager en als adviseur.

Aansprekende voorbeelden van opdrachten:

  • Realisatie cultuurverandering: eigenaarschap, ondernemerschap en continu verbeteren binnen een lerende organisatie. Met als doelstelling excellente klant en medewerkers tevredenheid en continue groei van (financiële) resultaat.
  • In (semi) overheid organisaties: realisatie van klantgerichte organisatie, denken en doen vanuit de klant.
  • “Inclusief werkgeverschap” geïntroduceerd als nieuwe strategie bij diverse ondernemingen.
  • Invoering zelforganiserende teams binnen retail en productieorganisaties en binnen de overheid.
  • Invoeren van operational excellence bij productie en logistieke bedrijven en uitvoerende overheid organisaties.
  • Bij diverse sociale ondernemingen een werkleer/re-integratie omgeving geïmplementeerd waarbinnen participatie doelgroep in ontwikkeling is, met als doelstelling verhogen van eigenwaarde, maatschappelijke waarde en economische waarden.
  • Ontwikkelen van planning software en dashboards die ondersteunend zijn in het continu verbeteren van kwaliteit, productiviteit en efficiëntie.
  • Ontwikkelen van Microsoft apps welke bijdragen om veiligheid, kwaliteit en productiviteit in continu verbetercyclus te brengen.

Carrière

Paul heeft ruime ervaring in het bedrijfsleven en (semi) overheid, een interessante mix om te innoveren en verbeteren vanuit andere perspectieven. Paul is vijf jaar logistiek Directeur geweest bij grootste hout- en bouwmaterialen organisatie van Nederland. Hierna heeft hij zijn carrière voortgezet als Divisie directeur bij een sociale onderneming, verantwoordelijk voor 700 medewerkers. Binnen deze organisatie heeft Paul zijn eigen concept ontwikkeld van “continu verbeteren in een lerende organisatie”. Afgelopen jaren actief bij diverse advies en interim opdrachten als interim manager, project manager en adviseur.

Contact

Tel.: +31 (0)6 52 06 24 98
E-mail: paul.van.wijk@prcs.nl
Linkedin: Paul van Wijk