Leiderschap ontwikkelingstraject Albeda 2021

De toekomst van de leerling blijven verbeteren door zelf te blijven ontwikkelen. Dat is wat Albeda nastreeft. PRCS heeft het opzetten van een inspirerend leer- en ontwikkeltraject begeleid.

Albeda is een groot regionaal opleidingscentrum in de regio Rotterdam, met 20.000 leerlingen en 2.000 medewerkers. Samen zorgen zij voor toponderwijs in de regio Rotterdam, sterk verbonden met de bedrijven in de regio. Docenten en medewerkers werken iedere dag hard voor de toekomst van de leerlingen. Voor deze docenten en medewerkers heeft Albeda PRCS gevraagd om te onderzoeken of een Academie (voor interne opleiding en kennisdeling) het onderwijs kan versterken.

Na het inventariseren van behoeften van medewerkers, docenten, directies en CvB heeft PRCS de organisatie ondersteund bij het inrichten van de Albeda Academie. Waar Albeda sterk is verdeeld in verschillende studierichtingen (college’s) heeft de Albeda Academie deze afdelingen verbonden in hun gezamenlijk doel voor toponderwijs. Vanuit alle disciplines werken medewerkers samen in de Albeda Academie om kennis en ontwikkelingen te delen. Hier speelt vervolgens de Albeda Academie direct op in met het aanbieden van passende opleidingen.

De flexibele vorm van samenwerken is een grote succesfactor geweest, samen met het gefaseerd opbouwen van Academie, waarbij het zijn van een platform voor kennis vanuit de organisatie een grote rol speelde.

Aanvullend op de opzet en inrichting van de Albeda Academie blijft PRCS betrokken bij de missie van Albeda, door het ondersteunen van verschillende teamdagen voor staf en medewerkers.

Rutger_square

Rutger van der Zande

terug naar het overzicht

nog zo’n case