Leiderschapsontwikkeling Stedin 2021

Stedin Groep bevindt zich midden in een ingrijpende transitie. De economie en energievoorziening is ingrijpend aan het veranderen. De omschakeling naar een schone economie en duurzame energievoorziening is nodig om de aarde leefbaar te houden. Stedin Groep maakt deze transitie mogelijk door focus op (toekomstig) netbeheer met excellente dienstverlening aan klanten. Alle bedrijfsonderdelen zijn gericht op het versterken van de taken die zij uitvoeren om dit mogelijk te maken. Hoe kan leiderschap bijdragen aan deze ontwikkeling? PRCS begeleidde.

Stedin is netbeheerder in het grootste deel van de Randstad. De energietransitie vraagt om flinke aanpassingen van het energiesysteem. En daarmee ook een transformatie van Stedin zelf. Naast aanscherping ‘aan de harde kant van de organisatie, vraagt het ook om innovatief zijn, leiderschap tonen en het goed, tijdig en efficiënt uitvoeren van de dienstverlening met korte doorlooptijden, maatwerken en goede communicatie met de klanten. Binnen deze transformatie is de ontwikkelambitie van het MT en het MT+ van het Finance Team om meer verbinding van de nieuwe taken in de kolom, in het meer ketengericht werken en bouwen aan gemeenschappelijke identiteit in een toekomst die complex en onzeker is.

PRCS heeft de beide MT groepen (het MT en het MT+ met alle financiële leiders in de kolom) begeleid in het versterken van de onderlinge cohesie en heeft geholpen de spannende thema’s onder ogen te zien.Een greep uit de meer specifieke activiteiten:
• Begeleiden reeks teamsessies van MT en MT+ tbv leiderschapsontwikkeling en samenwerking
• Samen bouwen aan frame voor de toekomst
• System Sight: weten waar je AAN werkt als je er IN werkt
• Bouwen aan gemeenschappelijke set van leiderschapswaarden en gedrag en in de praktijk brengen daarvan
• Adviseren rondom stappen in de transities, met gebruikmaking van verschillende concepten en theorieën omtrent diepgaand veranderen, gedrag in organisaties, herkennen en stimuleren van psychologische veiligheid en leiderschap.
• Samenwerken aan de integratie van het bedrijf DNWG in Stedin.

PRCS heeft de teams begeleid in het bouwen aan psychologische veiligheid en relationele wendbaarheid zodat ze samen de gewenste transities vorm kunnen geven.

 

 

Maaike klein

Maaike Bakker

terug naar het overzicht

nog zo’n case