Leiderschapsontwikkeling veiligheidsregio 2021

Hoe zet je een beweging in naar nieuwe vormen van samenwerken, organiseren en leiden? Een proces wat niet vanzelf gaat.

Veiligheid en Gezondheid

De Veiligheidsregio IJsselland werkt samen met 11 gemeenten aan de Veiligheid van 500.000 inwoners. Dat doen zij samen met de GHOR, GGD, brandweer, politie en gemeenten.

De Veiligheidsregio is pluriform en multidisciplinair georganiseerd. Alle labels die het in zich verenigt zijn zeer verscheiden maar dragen in hun kern allen bij aan Veiligheid en Gezondheid in de regio.

Samenwerken: variatie en verschillen benutten

De laatste jaren heeft de Veiligheidsregio hard gewerkt aan het creëren van een open, lerende cultuur waarin leiders voorgaan in de beweging naar nieuwe vormen van samenwerken, organiseren en leiden. Een proces wat niet vanzelf gaat.

Samen met de diverse teams hebben we gewerkt aan een lonkend perspectief en visie.

Aan de onderlinge samenhang en aandacht voor de menskant van veranderen, voor waarderen en werken aan vertrouwen en onderlinge verbinding.

En aan het waarderen, opzoeken en inbrengen van individuele verschillen, tegengeluid en spanning. Verschillen zien wij als de motor voor groei, spanning als de brandstof. Het brengt in een organisatie de noodzakelijke frisheid, wendbaarheid en veranderkracht als we met een zeker gemak onze ongemakkelijke gesprekken kunnen en mogen aangaan.

Balanceren met dilemma’s

Veiligheid is in zichzelf een paradoxale opgave. Veiligheid, het is van niemand, het is van iedereen. Het is iets waar je altijd op wilt kunnen rekenen, maar weet dat het grillig en onvoorspelbaar is en het er nooit voor de volle honderd procent kan zijn. En toch zoeken we een partij die er onvoorwaardelijk voor de volle honderd procent voor staat. Die een rol speelt als er een crisis is. 24 uur per dag, zeven dagen per week. Altijd. Een organisatie als de Veiligheidsregio waarin teams en leiders balanceren in deze opgaven rondom Veiligheid en Gezondheid.

In de teams hebben we in gesprekken gewerkt aan ideeën, vormen en structuren waarin onderstaande dillemma’s een plaats moeten krijgen;

  • zelforganisatie & samensturing
  • richting, kaders, duidelijke lijnen & netwerken, diffuus, ‘creatieve chaos’
  • Preventie (regisseren) + bestrijden (dirigeren) + adviseren (betrekken)

Met een open vizier bouwen aan iets wat samen tot stand mag komen, waarbij we stapsgewijs veerkracht en verandervermogen ontwikkelen.

Maaike klein

Maaike Bakker

terug naar het overzicht

nog zo’n case