blog

Ontwikkelen van een dynamisch wijkperspectief met de Wijkcanvas

Een aantal maanden geleden werd ik door Ed van Dael en Sietske Friesen van de Gemeente Nijmegen gevraagd om een kop koffie te drinken. Al eerder heb ik ze ondersteund bij het maken van scenario’s voor de wijk Neerbosch in Nijmegen. Vanuit hun rol in wijkmanagement een belangrijke opdracht. Tijdens een kop koffie in het café van het stadhuis vroegen ze me om mee te denken over een heel andere manier om te komen tot een wijkplan. Dit keer voor de nieuw te bouwen wijk Hof van Holland, onderdeel van de Waalsprong. Heeft PRCS ideeën voor een dynamisch wijkperspectief?

Het moet een alternatief bieden voor de huidige wijkaanpak plannen (WAP). Nou dat hebben we zeker, vertelde ik. We hebben ervaring met het ontwikkelen van zulke concepten. Sietske zei: het moet echt verfrissend en aantrekkelijk zijn voor de verschillende belanghebbenden – voor bewoners, corporaties maar ook voor wethouders. Creativiteit is gewenst en denk aan vorm, beeld en taal. We vinden het erg belangrijk dat we de betrokkenen zo goed mogelijk betrekken. Samen komen tot perspectieven.

Het resultaat van een aantal sessies en gesprekken met mensen van de gemeente heeft een prachtige set van canvassen opgeleverd. We noemen het de WijkCanvas. De canvassen en een workshop formaat geven een groep van maximaal 30 mensen inzicht om tot een vitale wijk te komen. We hebben alle relevante thema’s in de wijk een plek gegeven in de canvassen. Zo kan het niveau van ontwikkeling met elkaar worden besproken. Dit gebeurt tijdens een 2,5-uur durende interactieve sessie met bewoners, gemeente, woningcorporaties, politie en andere belanghebbenden in de wijk. Tijdens zo’n sessie wordt de wijk letterlijk ‘gebouwd’. Er worden inzichten gedeeld en interventies beschreven. Het is ’serious play’ waarbij op een inspirerende wijze het gesprek wordt geïnitieerd en gefaciliteerd. De opbrengsten worden snel en overzichtelijk samengevat en zijn input voor de wijkontwikkeling. Daarnaast is het veel leuker en makkelijk communiceren dan de traditionele wijkplannen. We hebben het concept getest en het is klaar voor de wijk. Het beloofd een boeiend 2020 te worden waar we met de WijkCanvas in Nijmegen aan de slag gaan!

Nieuwsgierig of de WijkCanvas ook voor jouw gemeente van betekenis kan zijn? Neem contact op met Rik.