film

Onzichtbaar leiderschap?

film Onzichtbaar leiderschap? Een inspiratie om naar te kijken! Een mooi voorbeeld van leiderschap. Te mooi om niet te delen. Het team in haar volledige kracht, volledig duidelijke rollen en taken, eigen verantwoordelijkheid en de schijnbare afwezigheid van de leider.

Inspiratie 2

De kracht van eigenaarschap

film De kracht van eigenaarschap Wat gebeurt er als je iedereen vanuit de bedoeling verantwoordelijkheid geeft? Inspirerend verhaal over het volledig benutten van ieders potentieel door te leiden vanuit de bedoeling. En de verantwoordelijkheid daar te leggen waar de informatie is. Dan creëer je leiders in plaats van volgers. Een mooi betoog van David Marquet.