film

PIO en PRCS: Hoe bevalt de samengang?

film PIO en PRCS: Hoe bevalt de samengang? Na beiden ongeveer 10 jaar apart te hebben bestaan kwam het inzicht en het besluit: We gaan samen verder! Hoe is dat zo gekomen? En wat levert het ons en vooral onze klanten op? Een kort interview over verandering, ambitie, samengaan en belofte. Een kijkje in de…

Onzichtbaar leiderschap?

film Onzichtbaar leiderschap? Een inspiratie om naar te kijken! Een mooi voorbeeld van leiderschap. Te mooi om niet te delen. Het team in haar volledige kracht, volledig duidelijke rollen en taken, eigen verantwoordelijkheid en de schijnbare afwezigheid van de leider.

Integraal organisatievernieuwing adviesbureau 2021

De kracht van eigenaarschap

film De kracht van eigenaarschap Wat gebeurt er als je iedereen vanuit de bedoeling verantwoordelijkheid geeft? Inspirerend verhaal over het volledig benutten van ieders potentieel door te leiden vanuit de bedoeling. En de verantwoordelijkheid daar te leggen waar de informatie is. Dan creëer je leiders in plaats van volgers. Een mooi betoog van David Marquet.