Hoe gaat Woonstichting Haag Wonen om met de toegenomen complexiteit in het sociale domein en de continue veranderingen het politieke domein? En wat is ervoor nodig aan organisatie en gedrag om hier nog veerkrachtiger mee om te gaan? PRCS analyseerde en gaf advies.

Haag Wonen is één van de drie grotere woningcorporaties in Den Haag met ruim 22.000 woningen en 2.500 bedrijfsruimten. Haag Wonen is een vooruitstrevende woningcorporatie als het gaat om organisatieontwikkeling en het huis is op orde hebben. Een nieuwe uitdaging is het coöperatief, adaptief en veerkrachtig maken van de organisatie. Dat is nodig om te kunnen omgaan met een snel veranderende stad, strikte milieueisen, nieuwe technologie en wensen van bewoners.

Voor Woonstichting Haag Wonen Heeft PRCS samen met de bestuurders een quick-scan voor de organisatie uitgevoerd. Gedetailleerd is in kaart gebracht hoe de organisatie omgaat met de toegenomen complexiteit in het sociale domein en de continue veranderingen het politieke domein. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de VUCA CANVAS. Dit is een door ons ontwikkelde wetenschappelijk gefundeerde aanpak die ervan uit gaat dat organisaties van morgen specifieke capaciteiten ontwikkelen om te kunnen omgaan met complexiteit en onzekerheid (VUCA). De quick-scan geeft aan waar zich de ontwikkel-punten in de organisatie bevinden.

In een gesprek met de bestuurders zijn 5 concrete thema’s benoemd met 16 specifieke acties waaronder b.v. experimenteer cultuur, zelfsturing, leiderschap, imago & identiteit en richting en koers. Ons advies en bijbehorende actiepunten hebben geholpen bij het verder ontwikkelen van een innovatieve- en ondernemende organisatie.

Rik-Berbe-480

Rik Berbé

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case