Leiderschapsontwikkeling continue verandering 2021

Hoe gaat Woonstichting Haag Wonen om met de toegenomen complexiteit in het sociale domein en de continue veranderingen het politieke domein? En wat is ervoor nodig aan organisatie en gedrag om hier nog veerkrachtiger mee om te gaan? PRCS analyseerde en gaf advies.

Haag Wonen is één van de drie grotere woningcorporaties in Den Haag met ruim 22.000 woningen en 2.500 bedrijfsruimten. Haag Wonen is een vooruitstrevende woningcorporatie als het gaat om organisatieontwikkeling en het huis is op orde hebben. Een nieuwe uitdaging is het coöperatief, adaptief en veerkrachtig maken van de organisatie. Dat is nodig om te kunnen omgaan met een snel veranderende stad, strikte milieueisen, nieuwe technologie en wensen van bewoners.

Voor Woonstichting Haag Wonen heeft PRCS samen met de bestuurders een quick-scan voor de organisatie uitgevoerd. Gedetailleerd is in kaart gebracht hoe de organisatie omgaat met de toegenomen complexiteit in het sociale domein en de continue veranderingen het politieke domein. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de VUCA CANVAS. Dit is een door ons ontwikkelde wetenschappelijk gefundeerde aanpak die ervan uit gaat dat organisaties van morgen specifieke capaciteiten ontwikkelen om te kunnen omgaan met complexiteit en onzekerheid (VUCA). De quick-scan geeft aan waar zich de ontwikkel-punten in de organisatie bevinden.

In een gesprek met de bestuurders zijn 5 concrete thema’s benoemd met 16 specifieke acties waaronder b.v. experimenteer cultuur, zelfsturing, leiderschap, imago & identiteit en richting en koers. Ons advies en bijbehorende actiepunten hebben geholpen bij het verder ontwikkelen van een innovatieve- en ondernemende organisatie.

Rik-Berbe-480

Rik Berbé

terug naar het overzicht

nog zo’n case