organisatievernieuwing opgavegericht werken ministerie

Hoe geef je een impuls aan de organisatie en vooral haar managers om meer opgavegericht te werken? Door in gesprek te gaan en te reflecteren. Over persoonlijke insteek, sterkten en verbeterpunten, ambitie en samenwerking. En dat alles in relatie tot de gestelde kaders. PRCS hielp hierbij samen met andere ‘vrienden van EZK en LNV’.

Het ministerie van EZK (Economische Zaken en Klimaat) en LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maken roerige tijden door. Tijden waarin het des te belangrijker is als organisatie om de brug te kunnen slaan naar de omgeving vanuit de opgaven waaraan zij moeten werken. Leiderschap is hierbij cruciaal: hoe zorgen de managers dat zij in onderlinge en externe samenwerking en met hun medewerkers de ingewikkelde opgaves voor economie, klimaat, landbouw en natuur voor elkaar boksen? Om hier een impuls aan te geven zijn beide ministeries een ontwikkeltraject gestart Samen in Management. De basis hiervoor ligt in het Publiek Leiderschapsprofiel van de Algemene Bestuursdienst.

Om dit traject vorm en inhoud te geven, hebben beide ministeries 12 voor hun zeer vertrouwde adviseurs (op het gebied van leiderschapstransformatie en organisatieontwikkeling) gevraagd hierbij te ondersteunen. PRCS is trots hier onderdeel van te zijn. In gesprek met 171 managers. Over de voor hun relevante vragen. Wat betekent deze ontwikkeling precies voor jou als leider bij LNV en/of EZK? Hoe vertaal jij competenties als samenwerken, integriteit en resultaatgerichtheid naar je eigen opgave(n)? Hoe geef jij in jouw leiderschap vorm aan de missie, visie en kernwaarden van de departementen, de generieke thema’s in hun werkwijze en in het personeelsbeleid (bijvoorbeeld diversiteit, inclusie, leren in het werk)? En hoe doe je dat in verbinding met andere managers binnen – en buiten – onze organisaties? Waar ben je trots op, waar loop je tegenaan? En wat heb je nog nodig?

Al de rijke inzichten bij elkaar zijn in de projectgroep geanalyseerd en samengebracht tot een eenduidig en helder verhaal met management dillema’s, dat we hierna met de managers in een large scale interventie hebben teruggekoppeld en verrijkt. Het resultaat? Een heldere en geactiveerde koers waar de kracht zit en de verbeterruimte richting meer wendbaarheid, eigenaarschap en opgavegericht werken.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case