Provincie organisatieadvies 2021

Wat kunnen we doen om gezondheidsverschillen tussen wijken, en wellicht ook tussen regio’s, te verkleinen? Dit was de centrale vraag die de Provincie Zuid-Holland stelde aan PRCS | ConsultingKids. Er is behoefte aan verrassende ideeën voor interventies die nog niet eerder aan de orde zijn geweest.

In het Zuid-Hollandse Coalitieakkoord 2019-2023 is de ambitie opgenomen om te zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners. Waar in het verleden het thema ‘gezondheid’ in provinciaal beleid vaak impliciet is gebleven, is nu voor het eerst een gezonde leefomgeving als nieuw verbindend thema benoemd.

Eén van de doelen van het programma ‘Veilig en Gezond’ is het verminderen van toenemende gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen in de provincie. De gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners groeien vooral in kwetsbare wijken. Op basis van de inspirerende ideeën met en van basisschoolkinderen heeft PRCS | ConsultingKids geholpen om invulling te geven aan het verminderen van deze toenemende gezondheidsverschillen.

Op het vraagstuk identificeerde PRCS | ConsultingKids de trend van ‘zorg’ naar ‘positieve gezondheid’ en de impact van de coronacrisis. De provincie zag de volgende uitdagingen:

  • Palet aan interventies nodig: het verminderen van de toenemende gezondheidsverschillen vraagt een palet aan interventies die elkaar ook weer beïnvloeden, er moet aan veel verschillende “knoppen gedraaid worden” door veel verschillende partijen.
  • Deels overlap met taken gemeenten: er is niet op alle onderwerpen een scherpe ‘knip’ te maken in taakverdeling tussen provincie en gemeenten. De taken moeten goed in samenhang worden bekeken; wat kan de provincie zelf doen en in welke overschrijdende zaken moet samengewerkt worden met gemeenten.
  • Overheidsinitiatieven werken soms averechts: veel initiatieven om de verschillen te verkleinen worden niet door de groep met de grootste achterstand benut, waardoor de gezondheidsverschillen tussen groepen inwoners juist weer toenemen.
  • Andere prioriteiten bewoners: De ervaring heeft geleerd dat de bewonersgroepen waar het om draait vanwege achterliggende factoren (zoals armoede, sociale ongelijkheid) vaak prioriteit geven aan andere zaken dan het bevorderen van hun gezondheid.
  • De crux zit hem in échte participatie: goed aansluiten bij de denk- en belevingswereld van bewonersgroepen is een must. Bewoners moeten zichzelf wel in het vraagstuk kunnen herkennen en mee willen doen.

Met de centrale vraag, trends en uitdagingen heeft PRCS | ConsultingKids een vertaalslag naar de kinderwereld gemaakt, waarbij het vraagstuk verteld wordt aan de hand van een geïllustreerd verhaal dat zich afspeelt in de fictieve wereld van ‘De Gompies’. Klassen van zes basisscholen in verschillende wijken zijn vervolgens actief aan de slag gegaan met het vraagstuk. In de rol van “junior-adviseurs” samen denken, praten, brainstormen en ideeën ontwikkelen buiten alle gevestigde kaders om gezondheidsverschillen te verkleinen. En om tegelijkertijd zélf probleemoplossende vaardigheden te leren.

Meer dan 1000 ideeën van kinderen zijn door ons weer verzameld en geclusterd. Clustering naar verrassende ideeën voor interventies die de provincie nog niet eerder heeft gehoord én die realistisch en concreet genoeg zijn om er als provincie (al dan niet in samenwerking met gemeenten) écht iets mee te kunnen doen.

Deze ideeën zijn uitgewerkt in een ‘volwassen’ adviesrapport en samen met de provincie bekijkt PRCS | ConsultingKids momenteel welke adviezen in de praktijk gaan worden gebracht. Hierover later meer!

Chantal_square

Chantal van der Meer

Herrie PRCS Klein

Herrie Geuzendam

terug naar het overzicht

nog zo’n case