Verfrissende oplossingen voor thema’s als gebiedsgericht-werken, duurzaamheid en bescherming tegen en omarmen van de Maas. De basis voor het hoogwaterbeschermingsprogramma 2023. Dat was de behoefte van Waterschap Limburg. PRCS hielp om met een frisse blik naar deze thema’s te kijken middels ConsultingKids. Met als doel creatieve en verfrissende oplossingen te generen voor dit volwassen vraagstuk.

Waterschap Limburg (WL) zorgt in de provincie Limburg voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water. Dat doen ze met ruim 300 medewerkers.

Vanuit het hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt daarvoor specifiek gewerkt aan sterke dijken en ruimte voor de rivier. Dit doet zij samen met partners zoals provincie, gemeenten, ministeries, bedrijven, inwoners en natuurlijk de interne collega’s (zowel politiek als ambtelijk).

Vanuit WL stonden tijdens onze samenwerking de volgende vragen centraal:

  • Hoe zorgen we ervoor dat we richting de toekomst onze basistaken zo integraal en gebiedsgericht mogelijk aanpakken, en daarin goed samenwerken met onze partners?
  • Hoe kunnen we de stad Venlo/Blerick beter beschermen tegen de Maas en tegelijkertijd de verbinding met de Maas versterken?
  • Hoe zorgen we dat duurzaamheid nog meer de plek in de uitvoering van het programma krijgt die het verdient?

Voor alle drie de vragen zijn de ambities en dilemma’s in kaart gebracht. Ruimte tekort, verschillende belangen, financiële uitdagingen, governance en meer. Per vraagstuk is een vertaling gemaakt naar de kinderwereld. Hierin is de complexe dynamiek van het thema op zo’n manier verwerkt dat kinderen mee kunnen denken over de echte uitdagingen.

Totaal hebben nu meer dan 6 klassen meegedacht. In het nieuwe jaar volgen nog 3 klassen. Vervolgens worden de ideeën terugvertaald naar volwassen adviezen die hun plek vinden in de uitvoering van het hoogwaterbeschermingsprogramma 2023.

Check voor meer informatie over de werkwijze, voorbeelden en opdrachtgevers www.ConsultingKids.nl

Bas-Warmerdam-ConsultingKids_PRCS_gesp

Bas Warmerdam

terug naar het overzicht

nog zo’n case