nieuws
Lerende organisatie onderwijs 2021

Trots ! Een meerjarig partnership met de Vereniging voor Christelijk Voortgezet onderwijs voor hun ontwikkeling

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) biedt voortgezet onderwijs in Rotterdam en omgeving. De scholen presteren zowel inhoudelijk als financieel goed en daar is het CVO trots op. Vanuit haar missie om inspirerend onderwijs en brede vorming aan jonge mensen te verzorgen maar ook te versterken, kijkt het CVO altijd waar het nog beter kan. Zowel op schoolniveau, als ook op overkoepelend verenigingsniveau. Naast de goede prestatie van de scholen, wordt ook de kans gezien om juist uit de samenhang en gezamenlijke kracht nog meer synergie te halen. Om als gehele organisatie en daarmee ook als individuele scholen nog responsiever en innovatiever in onderwijs te worden. En ook om vanuit samenhang strategischer naar haar taak te kijken en verder te professionaliseren in ondersteuning, zowel richting scholen als leerlingen en ouders.

De ambitie van CVO is het worden van een ‘meer lerende organisatie’, ‘meer school overstijgend leren samenwerken’, en ‘meer centrale regie’. Om kracht te geven aan deze ambitie heeft de Raad van Bestuur aan PRCS gevraagd om als strategisch partner de komende jaren te ondersteunen bij de realisatie hiervan. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs heeft CVO extra financiële middelen ontvangen voor onderwijs stimulatie. Enerzijds om leerlingen en leraren te helpen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken, anderzijds om te werken aan ontwikkeling van onderwijs en organisatie. Voor de ontwikkeling van onderwijs en organisatie is een CVO-brede programmatische aanpak ontworpen waarin CVO scholen gezamenlijk leren en optrekken. Het programmateam wordt geleid door PRCS en bestaat uit een kernteam van interne en externe programmamedewerkers die gaan samenwerken aan thema’s zoals onderwijsvernieuwing, leren & ontwikkelen en digitalisering.

PRCS heeft in het verleden bij o.a. Quadraam en Hogeschool Utrecht vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd.

 

We zijn inmiddels vol energie aan de slag bij CVO. En kijken uit naar deze meerjarige samenwerking!