Inspirators van betekenisvolle verandering

Ontwikkelen, verbeteren, veranderen of transformeren. Hoe we het ook noemen, in de kern gaat het om gedragsverandering. Om een proces van interactie en betekenisgeving, waarin mensen met elkaar komen tot nieuw denken en doen. Bewust en onbewust. En om het creëren van een organisatiecontext die uitnodigt tot nieuw gedrag. Samen koers bepalen. Samen bouwen. En samen verbetering doorvoeren.  

PRCS helpt meebouwen aan relevante en sterke organisaties. Een proces dat wij zien als een combinatie van een rationele, beheersmatige ‘bovenstroom’, en een psychologische, emotionele ‘onderstroom’. Holistisch, zoeken naar de juiste balans. Wij kennen beiden. Diepgaand. Wij zijn ervan overtuigd dat een effectieve veranderaanpak naar de unieke plaats van de organisatie in haar omgeving kijkt, de ontstaansgeschiedenis en veranderhistorie, en de leidende waarden en aanwezige kerncompetenties.

Wij helpen uw leiders, professionals en teams om samen de beoogde verandering voor elkaar te krijgen. En te verinnerlijken. Daarin werken we nauw met u samen. Nemen niet over. Dagen u en uw medewerkers uit om uw eigenaarschap vol te pakken. Zelf (leren) doen. We begeleiden een proces van co-creatie. Op maat. Samen vinden we uit wat u het beste past. Met als leidraad de principes van uw gewenste doeltoestand. Van A naar B, via B. En met de nodige lef, energie en inspiratie. Want zonder inspiratie geen beweging. En zonder beweging geen verandering. Dat maakt verandering mensenwerk.

Wat we doen:

  • Organisatie-transformatie
  • Verandermanagement en -communicatie
  • Leiderschapsontwikkeling ter ondersteuning van de beoogde verandering
  • Teambegeleiding ter ondersteuning van de beoogde verandering
  • Ondersteuning bij de opbouw, samenstelling en het kunnen uitdragen van het (verander)verhaal
  • Krachtig en effectief project- en programma management

onze andere diensten

Rutger-van-der-Zande-480

Rutger van der Zande

Marc-Schijff-480

Marc Schijff

Angela

Angela Riddering

Chantal_square

Chantal van der Meer

Vooruitkijken

Bedenkers van een heldere strategie 

Vernieuwen

Bouwers van innovatieve organisaties

Verbinden

Slijpsteen voor energieke teams & leiders

relevante cases