Teamontwikkeling Gemeente Zaanstad 2021

Teams zijn de bouwstenen van krachtige organisaties. Eén van de managementteams bij de gemeente Zaanstad was zich bewust van zijn kwaliteiten, maar onderkende ook dat er nog veel meer potentieel aanwezig was. De vraag was alleen hoe dat naar boven te halen.

Onze aanpak is erop gericht geweest om allereerst te onderzoeken waar het team nu staat. In welke fase van teamontwikkeling bevindt het team zich en welke weg heeft het nog te gaan? Met behulp van een gezonde dosis zelfkennis, Management Drives en reflectie kwam het team erachter dat het met een heleboel zaken goed zat, maar dat met name de scherpte naar elkaar te ontwikkelen was. Hoe kunnen we elkaar nog meer uitdagen, stimuleren en spiegelen zodat we nog meer kunnen doen dat we nu al doen? Vertrouwen lijkt daarbij vaak het sleutelwoord, maar daar kun je ook lang op wachten. Even vaak wordt vertrouwen ook gevoed door de scherpte en duidelijkheid naar elkaar maar te doen. Komt de rest vaak vanzelf.

“Hoe brengen we versnelling in het worden van één team? Wat staat ons komende periode te doen en waar willen we samen voor gaan en staan? En hoe stimuleren we daarbij het eigenaarschap van ieder teamlid?” waren vervolgens de uitdagingen.

PRCS heeft een langdurige samenwerking met de gemeente, waarbij we altijd kijken naar zowel de bovenstroom (wat moet er ontwikkeld, gedaan worden) als naar de onderstroom (en hoe doen we dat en hoe kan het teamfunctioneren daarbij behulpzaam zijn).

Gedurende een looptijd van een jaar en in een aantal intensieve sessies heeft het team zich verder ontwikkeld. Onze aanpak is hierbij geweest om met indoor en outdoor sessies het team uit te dagen. We werken hierbij liever met bestaande casuïstiek en vraagstukken, dan dat we het team vlotten en torens laten bouwen. Via de echte inhoud kan ook de echte spiegeling plaatsvinden.

De Teamontwikkeling heeft zich afgespeeld in de driehoek Presteren – Leren – Genieten. Met andere woorden, zowel in het dagelijkse werk als tijdens de teamontwikkeling houden we deze elementen in het oog en dienen ze regelmatig gevoed te worden. De nadruk ligt vaak op het Presteren. Het leren en het genieten komt dan onder druk te staan, maar wanneer het tijd en aandacht krijgt, komt het volledige potentieel van het team naar boven toe.

Het resultaat dat het team heeft gerealiseerd is dat het beter in staat is om elkaar naar grotere hoogten te brengen, beter in staat is prioriteiten af te stemmen met elkaar, gegroeid is in leiderschap en het belangrijkste: dat men een sterker team is geworden en een professionele omgeving met elkaar heeft gecreëerd waar de onderliggende teams voordeel van hebben. Het lidmaatschap in de groep is sterker geworden en daardoor het leiderschap naar de eigen afdelingen sterker.

Michiel klein

Michiel Kochen

terug naar het overzicht

nog zo’n case