De advies- en interim-branche is al jaren flink in beweging. Enerzijds zien we organisaties die vooral focussen op volume en operational excellence. Anderzijds kiezen organisaties voor focus op kwaliteit en inhoud. Hoe vertaal je de strategische keuze om het verschil op kwaliteit te maken in de juiste acties? Door kennis hoog in het vaandel te hijsen en onderdeel te laten worden van je DNA.

Hofmeier is een adviesbureau in financiële interim-management en advies, met 80 professionals in vaste dienst. De markt van financiële detachering is een vechtmarkt met enerzijds partijen met groot volume en lage marge en anderzijds specialistische partijen met veel kennis en toegevoegde waarde. Hofmeier wil vanuit haar strategie nog steviger inzetten op de kennis en ervaring van haar professionals. Zij heeft PRCS gevraagd om deze strategie tastbaar te maken door kennismanagement op te zetten en levend te maken in de organisatie.

Om echt het verschil te maken als kennisintensieve organisatie moet kennis worden gedragen en geademd door de organisatie. In woord, gedrag, sturing en in de praktijk. PRCS heeft het managementteam ondersteund in het besef wat de strategische keuze van Hofmeier betekent voor de manier waarop de verschillende afdeling worden aangestuurd. Daarnaast heeft PRCS intensief samenwerkt om de interne opleidingen, als ook de structuur waarlangs professionals met elkaar en de klanten kennis delen en opdoen, te professionaliseren.

Daarnaast heeft PRCS praktisch ondersteund bij het ontwikkelen van een structuur van kennisdomeinen en het opstarten van verschillende kennisgroepen om kennis vanuit de markt te vertalen naar praktische toegevoegde waarde voor de klant.

De kracht van PRCS in deze opdracht zit in de combinatie van de strategische denkkracht en directe vertaling naar een praktische slagkracht in de uitvoering met de professionals. Het resultaat is dat alle processen binnen Hofmeier gericht zijn op toegevoegde waarde voor de klant op basis van kennis en zij op basis hiervan haar positie in de markt heeft verstevigd.

Rutger_square

Rutger van der Zande

terug naar het overzicht

nog zo’n case