Laat ieder kind meedoen. Dat is de ambitie van Stichting Kinderpostzegels. Dit jaar denken dan ook meer dan 1000 kinderen uit heel Nederland mee over hoe een groot gedeelte van het opgehaalde geld met de kinderpostzegelactie het beste besteed kan worden. ConsultingKids begeleidt dit traject. Mét kinderen voor kinderen, uit zowel speciaal als regulier onderwijs. Wat het heeft opgeleverd? Creatieve oplossingen: zo komen ze met nieuwe interventies hoe kinderen te helpen en bepalen ze welke rol bestaande partners van de stichting spelen. Tevens wordt de stichting op een waardevolle en frisse manier uitgedaagd op hun focus. Anderzijds leren de kinderen meer over relevante thema’s als armoede, eenzaamheid en onveilig thuis en wordt hun unieke denkkracht aangewakkerd. En dit alles met veel lol tijdens de energieke brainstormsessies!

Een mooie nieuwe ambitie
Stichting Kinderpostzegels is de goede doelen organisatie die staat voor gelijke kansen voor ieder kind. Heel veel kinderen staan met 10-0 achter in het leven. Door armoede, eenzaamheid en problemen thuis kunnen zij niet het beste uit zichzelf halen. Kinderpostzegels zorgt voor impactvolle programma’s die de veerkracht van kinderen versterken, dichtbij en ver weg. Kinderpostzegels is voor EN door kinderen. In 2022 ontstond de ambitie om kinderen te laten meedenken over waar de gelden aan worden besteed, naast hun rol in de jaarlijkse geldinzamelactie. De vraag was alleen: hoe doe je dat dan?

Dus eerst: Een methodiek ontwikkelen met de frisse denkkracht van kids
Kinderen laten participeren en hun creatieve en frisse ideeën ontsluiten ten behoeve van organisatie-uitdagingen, is waar we als ConsultingKids goed in zijn. Gezien de ambitie van de stichting, hebben we dan ook de denkkracht van kinderen benut om eerst een goede methodiek op te zetten: HOE kunnen we kinderen impactvol laten meedenken in de besteding van de opgehaalde gelden.

Hoe ziet zo’n “meedenk-sessie” eruit? Welke stappen doorlopen we met elkaar? Wie heeft welke rol? Samen met een aantal basisschoolklassen hebben we deze methodiek uitgedacht, en omgedoopt tot de “Kinderportemonnee”. Om hiertoe te komen hebben we de ambitie en de uitdagingen van Kinderpostzegels vertaald naar de fictieve, vereenvoudigde wereld van de zogenaamde Gompies. Zie een impressie hiernaast. Dit heeft geleid tot meer dan 1500 ideeën en deeloplossingen wat de basis vormt voor ‘de kinderportemonnee-aanpak’.

Een pilot met bijna 500 kinderen leidt tot nieuwe inzichten
Vervolgens zijn we in 2023 gestart met de pilot volgens de nieuw opgezette methodiek “Kinderportemonnee”. Bijna 500 kinderen hebben meegedacht over waar kinderen in Nederland het moeilijk mee hebben en wel wat extra hulp bij kunnen gebruiken. Het resultaat? Enerzijds een versterking en positieve onderbouwing van datgene waar Kinderpostzegels al op inzet, en anderzijds hele nieuwe inzichten. En hiermee €500.000 van de gelden welbesteed in co-creatie met deze kids. Zo is het thema “Scheidingen” en de effecten hiervan op kinderen naar voren gekomen als een voor hen heel belangrijk thema. Iets waar Kinderpostzegels tot die tijd nog niets mee deed en nu dus wel!

Het vervolg: 1000 kinderen samen met collega’s van Kinderpostzegels betrokken
Op basis van de ervaringen in 2023 is de methodiek verder verfijnd. Collega’s van Kinderpostzegels worden in 2024 via een train-the-trainer programma onder leiding van Bas Warmerdam van ConsultingKids getraind om zelf sessies in de klassen te kunnen doen. Zo worden er dit jaar meer dan 1000 kinderen betrokken in regulier en speciaal basisonderwijs uit heel Nederland! In mei hopen we de laatste sessies af te ronden waarna meer dan €850.000 zal worden toebedeeld aan partners en potentieel nieuwe interventies gebaseerd op de ideeën en inbreng van de kinderen. Kortom echt VOOR en DOOR kinderen!

Over het PRCS-label ConsultingKids
Vanuit ConsultingKids bieden we verfrissende oplossingen voor ‘volwassen’ organisatie vraagstukken gebaseerd op de onbevangen en creatieve denkkracht van kinderen. Meer weten? Check de website van ConsultingKids of neem contact op met Bas.

Bas-Warmerdam-ConsultingKids_PRCS_gesp

Bas Warmerdam

terug naar het overzicht

nog zo’n case